Kapitola o daňové politice uzavřena

Evropská unie

Česká republika zaznamenala v přístupových jednáních s Evropskou unií další úspěch. Ve středu byla v Bruselu uzavřena kapitola o daňové politice. Českým vyjednavačům se přitom podařilo obhájit pro uplatnění daňových předpisů unie tři přechodná období a dvě výjimky. Připravila Milena Štráfeldová.

Česká republika získala tříletá přechodná období pro zdanění otopu pro domácnosti a stavebních prací pro účely bydlení a současně přistoupila na tříleté přechodné období ve zdanění cigaret. Znamená to, že u otopu a stavebních prací nebude ihned při našem vstupu do unie zvýšena daň z přidané hodnoty z pěti na dvaadvacet procent. Stejně tak po tři roky od našeho vstupu nebude uplatněna daňová přirážka na cigarety ve výši 57 procent ceny nejběžnějšího druhu cigaret na tuzemském trhu, která by jejich cenu prakticky zdvojnásobila. Podle našeho vyjednavače Pavla Teličky jde vesměs o úlevy v sociálně citlivých oblastech. Dohodu o přechodných obkdobích považuje za úspěch i ředitelka odboru pro evropskou integraci českého ministerstva financí Hana Heidlerová.

Pokud do Evropské unie vstoupíme v roce 2004, jak to odpovídá současné "cestovní mapě" Bruselu, budou přechodná období na zdanění otopu a stavební práce platit až do roku 2007. V případě takzvaného sociálního bydlení, tedy na stavební práce například při rekonstrukci zastaralého bytového fondu, bude snížená pětiprocentní DPH uplatňována trvale.

"My máme přechodné období na stavební práce pro bydlení, bez rozlišení na bydlení sociální a ostatní. Evropská unie připouští trvale, aby stavební práce pro sociální bydlení byly v té nižší sazbě daně z přidané hodnoty. čili i po ukončení tohoto přechodného období nebudeme sice mít nižší sazbu DPH u bydlení jako takového, ale zůstane nám u sociálního bydlení."

Peníze
Česká republika získala i dvě trvalé výjimky. Podnikatelé s ročním obratem menším nežli 35 tisíc eur, tedy zhruba milion dvě stě tisíc korun, nebudou vedeni jako plátci DPH. Toto opatření jim zjednoduší účetnictví a nebude jim vázat peníze na finančních úřadech. Česko ochránilo i zájmy zhruba 175.000 drobných palíren ovocných destilátů. Jejich majitelé získali trvalou výjimku ve formě nižší spotřební daně - místo 235 korun z litru budou nadále platit jen 90 korun.

Odsouhlasením kapitoly o daňové politice uzavřela Česká republika již 22 z celkového počtu 30 kapitol. Vyjednavač Pavel Telička předpokládá, že do konce letošního roku bude uzavřena kapitola nazvaná "vnitro a spravedlnost" a významného pokroku lze dosáhnout i v kapitole o energetice.