Katedrála už není jablkem sváru

Václav Klaus y Dominik Duka, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Spor o katedrálu svatého Víta, jeden ze symbolů českého státu, je po mnoha letech vyřešen. Dohodu o úpravě vzájemných vztahů při péči o chrám v pondělí podepsal pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus.

Spory o vlastnictví katedrály, které výrazně poškozovaly vztahy mezi státem a církví, se vlekly od roku 1992. Nyní se o chrám budou stát i církev starat společně. Poradce pražského arcibiskupa Milan Badal vysvětluje:

Václav Klaus a Dominik Duka,  foto: ČTK
"Společná péče o katedrálu znamená, že oni dva se dohodli, že katedrála skutečně není jenom objekt liturgický, náboženský, ale že má i svůj kulturní aspekt a mnohé další. Je skutečně vzácná i pro lidi, kteří nejsou věřící a bylo by záhodno společně o ni pečovat."

Badal také na internetových stránkách arcibiskupství doplnil, že cesta k pozdějšímu řešení zákonem zůstává otevřena.

Význam katedrály i pro občany, kteří nejsou věřící, zdůraznil také arcibiskup Duka.

"Víme, že toto vlastnictví nelze vtěsnat do právních norem a předpisů. Katedrále je národním, duchovním, státním i kulturním symbolem drahým všem obyvatelům této země bez rozdílu vyznání."

Chrám sv. Víta
Obě strany se také zavázaly, že ukončí pře o vlastnictví katedrály a nebudou pokračovat v soudních sporech. Církev tedy stáhne ústavní stížnost, kterou podala loni v květnu. Prezident Václav Klaus po podpisu uvedl, že církev bude o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám a stát jí k tomu bude vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky.

"Stát prostřednictvím Správy Pražského hradu poskytne Metropolitní kapitule k bezplatnému užívání dvě budovy na Pražském hradě pro její potřeby při péči o metropolitní chrám. Materiální péči o údržbu a provoz Katedrály bude tak jako dosud zajišťovat a ze svého rozpočtu financovat Správa Pražského hradu."

Zmíněnými nemovitostmi jsou tzv. Staré proboštství a Mladotův dům.

Dohlížet na péči o katedrálu bude rada tvořená "držiteli klíčů", tedy sedmi osobami, které mají klíče od Korunní komory. Kromě prezidenta a pražského arcibiskupa je mezi nimi i premiér, předsedové horní a dolní komory parlamentu, primátor hlavního města a děkan metropolitní kapituly u svatého Víta. "Tito lidé na nejvyšší úrovni reprezentují stát i církev, tj. širokou veřejnost věřící i laickou. Tato Rada bude posuzovat zásadní otázky údržby a provozu katedrály a bude dohlížet na péči o ni," uvedl prezident.

Představitelé politických stran dohodu většinou přivítali. Řešení považuje za velmi dobré premiér i Jan Fischer. Podle historika Jaroslava Šebka jde o důležitý milník a katedrála konečně přestane být jablkem sváru mezi státem a církví.