Kavan v Poslanecké sněmovně

J.Kavan

Rezoluce, kterou Česká republika předkládá Komisi pro lidská práva OSN již potřetí a která tentokrát obsahuje i kritiku dosavadních ekonomických sankcí Spojených států vůči Castrovu režimu, vyvolala na všech stranách silně kritickou odezvu.

J.Kavan
Americký ministr zahraničí Colin Powell tu část, která se týká hospodářských sankcí, důrazně odmítl. Postup Kavanova úřadu při přípravě návrhu rozladil prezidenta Václava Havla. A pravicoví politici vytýkají Kavanovi příliš velké zahraničně politické ambice i neprozíravost ve vztahu k nejvýznamnějšímu spojenci Česka - Spojeným státům. Rezoluce byla také hlavním bodem jednání sněmovního výboru, po jehož schůzi Jan Kavan řekl: Ministr Kavan odmítl, že by český dodatek o neúčinnosti ekonomických sankcí byl výsledkem politického obchodu nebo ústupků kvůli propuštění českých občanů Ivana Pilipa a Jana Bubeníka z kubánského vězení. Připustil, že Česká republika letos rezoluci ke Kubě předkládat nechtěla a příští rok zřejmě spíš podpoří text, který by mohla navrhnout skupina latinskoamerických zemí. Postup Kavanova úřadu při jednání o propuštění Pilipa a Bubeníka na počátku letošního roku a zejména jeho důsledky ostře při jednání výboru odsoudil komunistický poslanec Miloslav Ransdorf: Sněmovní výbor nakonec přijal usnesení, které navrhl předseda Unie svobody Karel Kühnl. Podle něj postup Kavanova úřadu při přípravě rezoluce není v souladu s prioritami české zahraniční politiky, která klade důraz na prohlubování spojeneckých vztahů: Ministr Kavan věří, že OSN český návrh rezoluce přijme, i když tomu ještě bude předcházet řada jednání. Při nich by mělo být podle něj nalezeno takové řešení, které neohrozí vysokou kvalitu vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy.