Kde domov můj? ptá se letos Anifilm

Foto: Archiv festivalu Anifilm

Příští úterý začíná v jihočeské Třeboni další ročník festivalu Anifilm. Letos se mimo jiné bude věnovat české otázce: Kde domov můj? Bližší informace přineseme v dnešní kulturní rubrice. O programu festivalu bude hovořit tisková mluvčí Gabriela Zajícová.

Foto: Archiv festivalu Anifilm
"Festival animovaných filmů se koná v Třeboni už posedmé. Festival má za úkol představit aktuální trendy, postupy, technologie, animační techniky. Hlavní částí festivalu je soutěžní program, máme několik soutěžních sekcí: mezinárodní soutěž celovečerních filmů rozdělujeme na filmy pro dospělé a filmy pro děti. Soutěžíme dále v krátkých animovaných filmech. Je tam také mezinárodní soutěž animovaných filmů, videoklipů a potom taková abstraktní a nenarativní animace, to je loňská novinka.

Nesoutěžní program pak zahrnuje řadu dalších sekcí a programů - odborné programy, workshopy, představujeme animované filmy, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. Hlavním tématem letošního Anifilmu, co se doprovodného programu týče, je téma Kde domov můj?"

Mohli bychom se právě u toho zastavit?

Diváci festivalu Anifilm,  foto: archiv festivalu Anifilm
"Letošní program Anifilmu bude zasvěcen fenoménu migrace. Naše letošní téma není reakcí na současnou migrační vlnu, my už jsme program připravovali delší dobu. V našem pojetí je otázka migrace širší a obsahuje různé motivy - politický a ekonomický exil, otázky lidské identity, hledání kořenů nebo pomíjivost geografických hranic. Ve výběru hostů a programu jsme se přirozeně nejvíce zaměřili na program a hosty, kteří odrážejí českou zkušenost. U většiny hostů pak můžeme nacházet spojitost s vlastní zemí."

Kdo přijede nebo čí filmy se budou v rámci této sekce promítat?

"My jsme členy poroty oslovovali právě v duchu tématu letošního festivalu. Českou stopu venku tak zastupuje třeba Jan Pinkava, český výtvarník a režisér, který opustil Československo s rodiči na konci šedesátých let, nebo paní Vera Neubauer, která se narodila a studovala v Praze. Dalším členem poroty bude zlínský rodák Jakub Pístecký, který, stejně jako Ondřej Švadlena, emigroval se svou rodinou do Kanady. Vedle toho zasedne v porotě Anifilmu také holandský umělec Rosto, jehož dědeček pocházel z Čech.

Jan Pinkava,  foto: Archiv festivalu Anifilm
Ne všichni hosté, jejichž tvorbu jsme chtěli na festivalu představit, se mohou osobně dostavit. Ty nepřítomné připomeneme prostřednictvím jejich tvorby, jde například o pana Paula Fierlingera, který se narodil českým rodičům v Japonsku, vyrůstal v USA a po válce žil v Československu, aby z něho v roce 1967 musel opět odejít. Jeho tvorbu představíme jenom filmy, osobně se nedostaví."

Jaký je mezi diváky, ale i mezi tvůrci zájem o animované filmy?

"Zájem je poměrně veliký. Pokud bychom měli uvést nějaká čísla: na festival bylo do soutěží přihlášeno více než 1 300 snímků, ze kterých odborná komise vybrala přes 120 snímků. Celkově pak během pěti festivalových dnů promítneme 405 filmů."

Je větší zájem o animované filmy pro dospělé, nebo pro děti? Člověk si u animovaného filmu představí spíše něco pro děti...

Anifilm začíná 3. a končí 8. května. V sekci, která byla zmíněna, Works in progress, se představí třeba také očekávaní Lichožrouti, jejichž filmové dobrodružství by mělo mít premiéru letos na podzim.

"My právě na našem festivalu chceme ukázat, že animovaný film se nerovná film pro děti. Proto jsme i tu mezinárodní soutěž celovečerních filmů rozdělili na dvě sekce: pro dospělé zvlášť pro děti zvlášť. Pro děti máme i speciální dětský program, pro ně jsou připraveny projekce v kulturním a kongresovém centru Roháč. Děti si také mohou vyzkoušet filmy vytvořit. Máme tam pravidelně takové workshopy pro děti, jmenují se dílny animace, o to je obrovský zájem. Děti se tam vžijí do role tvůrců animovaných filmů, napíší si scénář, námět a film si tam různými technikami, od ručních po počítačové, vyzkouší pod odborným vedením vytvořit. Těšit se mohou také na filmy z distribuce z posledních let a také na filmy a seriály. Děti mají tedy svůj program v Roháči a pak na třeboňském náměstí promítáme ty největší filmové animované hity uvedené v uplynulém roce.