Kdo rozumí hudebníkům?

Foto: Ernesto Eslava, Pixabay / CC0

Hudba je univerzálním jazykem. Nicméně hudebníci, stejně jako některé jiné profesní skupiny mluví vlastním jazykem, který nemusí být všem srozumitelný.

Foto: Pexels Pixabay / CC0

“Hudba je pro mne jazyk. Když spolu hovoříme a vyměňujeme si názory, vnímám intonaci řeči.” To řekl Peter Konwitschny, německý divadelní a operní režisér.

I hudebníci ale mají svůj vlastní slang. I když samozřejmě jiná slova používá kytarista, jiná klavírista, odlišně se bude vyjadřovat hudebník v symfonickém orchestru. Např. výraz pro doprovodnou kytaru Beglajt (z německého Begleiten) označuje způsob použití kytary jako rytmického nástroje. Spolu s baskytarou a bicími vytváří rytmickou sekci. Také je znám jako rytmická kytara. Může to být například esgéčko – kytara značky Gibson SG nebo fendr – kytara značky Fender.

Foto: 7144605 /Pixabay CC0

Mundštyk (něm. Mundstück) a také náustek označuje část žesťových hudebních nástrojů, která generuje zvuk foukáním hráče. Co mají na mysli hudebníci, když říkají výraz kriminál? Nástroj, který jsme pravděpodobně viděli a slyšeli všichni – nazývají tak kontrabas. Většina kytaristů kromě nástroje a zesilovače (komba), používají taky kytarové efekty, zvané krabičky. Kreslítko – souhrnný název pro kytarové krabičky, které lehce zkreslí zvuk. Je to efekt overdrive. Pro ještě mocnější zvuk kytaristi používají prasítka čili efekty distortion. Jsou to zvuky, které známe hlavně z rockové hudby.
Slang hudebníků je spojený se slangem divadelním. Například hrát spatra – hrát zpaměti, je používané v obou slanzích. V slangu jazzových hudebníků se také vyskytují slova, která mají anglicky původ, například gig, který v jazzové hantýrce označuje profesionální vystoupení, a honky-tonky piano, což označuje obdobu barrelhouse piana. Najdeme také termíny z latinských a italských zdrojů. V českém prostředí je ovšem patrný především německý vliv. První slova charakteristická pro hudební slang vznikala v době, kdy měla na češtinu velký vliv němčina. Navíc je hudební mluva starší než jiné slangy, například než korporátní mluva nebo IT slang, které ovlivňuje hlavně angličtina, v dnešní době důležitý jazyk technologie a zdroj neologismů.

Foto: tatlin,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Jak by vypadal lidský život bez hudby? Je těžké představit si takovou realitu, takový svět by byl jistě velmi smutný a tichý. A když pochopíme hudební slang, budeme umělcům rozumět ještě lépe.

Cyklus Hezky česky vznikl ve spolupráci se studenty FF UK pod vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií, konkrétně doc.PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. a PhDr. Svatavy Škodové.

Autor: Damian Ziemka
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • Hezky česky

    Jazyk se vyvíjí, nové technologie, novinky, aktuální dění přinášejí nové výrazy, některá odvětví i vlastní slang. Proměnám slovní zásoby je věnovaný cyklus Hezky česky.