Klaus: Integrace EU jde na úkor svobody a demokracie

Prezident Václav Klaus

Český prezident Václav Klaus vystoupil ve čtvrtek na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V rámci cyklu "Humboldtských rozhovorů o Evropě" přednesl před akademickou obcí projev, kterému dal název Otazníky na současnou evropskou integrací a v němž znovu kritizoval koncept Evropské unie i její integrační praktiky. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.

Václav Klaus v úvodu připomněl, že téměř beze změny může opakovat svá tvrzení stará několik let. Problémy, o kterých už tehdy mluvil, však prý v následujících letech unie neřešila, navíc došlo k jejímu "rozšíření a prohloubení".

"Počet členských zemí se téměř zdvojnásobil, a Evropská unie se proto stala daleko méně homogenní než dříve. To snížilo její schopnost rozhodování, což všechny architekty stále těsnější evropské integrace znervózňuje."

Prezident Václav Klaus
A co Klaus vyzdvihl jako ústřední bod svého projevu?

"Klíčovou otázkou pro mně je, zda existence Lisabonské smlouvy přinese do evropského prostoru více demokracie, svobody a prosperity. Má odpověď zní: nikoliv. Pokládám za scestné usilovat o hladší a rychlejší fungování Evropské unie na úkor svobody a demokracie, o což zjevně usilují jiní. Nejrychlejší a nejhladší fungování společnosti je samozřejmě v diktatuře, ale tu doufám nechceme."

Český prezident tento projev adresoval akademikům a studentům Humboldtovy univerzity, nikoli přímo politické veřejnosti. Sledoval ho i německý politolog Petr Robejšek.

"Klaus upozorňuje na to, že ty mezery a rezervy, které jsou zakotvené už na samém počátku evropského integračního procesu, se teď začínají nevyplácet. A to, co se odehrává v Řecku, mu dává bohužel plně za pravdu. Takže doufám, že dojde k určité sebereflexi právě v těch akademických kruzích,"

řekl Robejšek České televizi. Podle něj není Klausův postoj jen nekonstruktivní kritikou:

"Jeho návrh je, abychom přehodili pořadí hodnot ve prospěch té, která je svrchovaně evropská, totiž hodnota svobody individua. Jestli tomu správně rozumím, odsud by se Václav Klaus odrazil, kdyby šlo o reformování integračního procesu."

Co dalšího o svých představách Klaus řekl?

"Chci Evropu na minimu supranacionalismu. Chci Evropu, která bude založena na racionální a přátelské spolupráci rovnocenných a suverénních států, nikoli shora organizovanou domovinu všech Evropanů."

Jak vysoupení Václava Klause přijalo publikum?

- "Smysluplná debata o Evropě je, jak Klaus řekl, jistě velmi velmi potřebná..."

- "Jeho myšlenka, že občanská společnost existuje jen na bázi států, a zároveň jeho doporučení, aby Evropané více diskutovali o budoucnosti unie, to nejde moc dohromady."

- "Ty základní výroky jsem očekával, znal jsem je z rozhovorů, ale mnoho věcí formuloval extrémně, třeba to s evropskou subsidiaritou..."

Václav Klaus v diskusi mj. řekl, že termín subsidiarita je pro něj prázdná fráze, evropská integrační praxe jde podle něj zcela proti principu subsidiarity. Mimo projev také Klaus v Berlíně reagoval na řeckou krizi. Řekl, že Německo jako hlavní motor evropské integrace musí nyní nést i její negativní důsledky.