Klausův dopis do USA o globálním oteplování

Вацлав Клаус

Prezident České republiky Václav Klaus proslul v zahraničí svou nedůvěrou ke zprávám klimatologů o oteplování planety Země. Byl proto osloven republikánskými kongresmany USA, aby se zúčastnil rozpravy na toto téma. Jeho oponentem měl být bývalý americký vicepresident Al Gore. Klaus se jednání nezúčastnil a na otázky kongresmanů odpověděl písemně. Jeho názory teď vyvolávají více reakcí doma než v zahraničí.

Bývalý americký vicepresident Al Gore,  foto: ČTK
Václav Klaus na sebe upozornil během své nedávné návštěvy Spojených států, kterou sledoval, stejně zmíněnou rozpravu amerického Kongresu, zpravodaj českého rozhlasu Alexandr Pícha.

"Prezident Klaus k tomu svým způsobem vyprovokoval během své nedávné návštěvy ve Spojených státech. Všude tady totiž (v New Orleans, Birminghamu, ale hodně i ve Washingtonu) zdůrazňoval svůj velmi odlišný názor na nutnost globálních opatření proti klimatickým změnám. Václav Klaus varoval před tím, aby se ekologie stala záminkou k opatřením, která by omezovala demokracii a tržní ekonomiku. To prezident Klaus zopakoval i ve svém dopise kongresmanům. Upozornil hlavně na naše negativní zkušenosti z minulosti s jakýmkoliv centrálním plánování a s omezováním svobod ve společnosti."

Václav Klaus,  foto: ČTK
Ve svém materiálu Klaus označil veřejné diskuse o změnách klimatu za "mediálně řízenou hysterii, která se zakládá na spekulativních a nezvratné důkazy postrádajících teoriích." Důsledkem toho zákonodárci podle Klause "přijímají nesmírně nákladné programy, které vedou k plýtvání omezenými zdroji proto, aby zastavili pravděpodobně nezastavitelné změny klimatu, které nejsou způsobeny lidským chováním, ale přirozenými jevy."

Klausovy názory během rozpravy v Kongresu nikdo necitoval, někteří kongresmani však vyjádřili shodně s Klausem, že se obávají přílišné nákladnosti ekologických opatření. Podle českého klimatologa Jana Pretela však v oboru klimatologie neexistuje žádná autorita, která by stejně jako Klaus tvrdila, že změny klimatu nejsou dílem člověka.

"Z hlediska ekonomického řada těch obav, které pan prezident vyjadřuje, je možná oprávněná: obavy z toho, že snižování emisí by nás stálo - a nejenom jako Českou republiku, ale jako celý svět - velmi mnoho peněz. Ale já ovšem bohužel nechápu důvody, které pana prezidenta vedou k tomu, že celou problematiku převedl pouze na ekonomiku. Nemohu se ztotožnit s tím, že pan prezident nevidí problém globálního oteplování planety. On tam v jedné pasáži dokonce říká, že se touto problematikou zabývat nebude. Ve mně samozřejmě potom vyvstává otázka: když se touto problematikou nezabývám, mám vůbec právo hovořit o ekonomických dopadech ve zcela obecné poloze?"

Klausovo vystoupení ale není jen příspěvkem do odborné diskuse. Čestí politici upozorňují na fakt, že odporuje mezinárodním závazkům České republiky, především Kjótskému protokolu:

"Česká vláda tady vystupuje naprosto nekonzistentně. Na jedné straně podepisuje dokument evropský, a na druhé straně její prezident, který je součástí exekutivy, hlásí úplně opačný názor,"

říká místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek z ČSSD. Klausovo vystoupení kritizuje nepřímo i premiér a Klausův spolustraník Mirek Topolánek, když říká, že

"Celá řada aspektů toho, co on říká, je mi velmi blízká, nicméně my jsme se dnes zavázali k celé řadě cílů, které jsou prosazovány v Evropské unii a v tomto smyslu děláme reálnou politiku."

Česká republika ratifikovala Kjótský protokol 15. listopadu 2001. Od roku 2005 mohou české podniky obchodovat s emisními povolenkami, což je součást mezinárodní strategie jak snížit produkci skleníkových plynů.