Kolín si připomíná 150 let od prvního koncertu nejslavnější české dechové kapely

František Kmoch

Dirigent a nejznámější skladatel dechové hudby František Kmoch složil přes 230 pochodových a tanečních skladeb. Ty se hrají na vesnických plesech a zábavách dodnes.

Kmochova kapela | Foto: Česká televize

Svou první kapelu založil František Kmoch už v roce 1871. Spíše tedy osmičlenný orchestr, ze kterého se později stala kapela kolínského Sokola. V dobách své největší slávy měla až 70 členů. První koncert se konal před 150 lety 15. 5. 1872.

Vlastenec tělem i duší

Skladby Františka Kmocha | Foto:  Česká televize

Kmochovy skladby posilovaly české národní vědomí za Rakouska, ale i později za okupace. Poprvé se do povědomí českých vlastenců zapsal při odhalování Jungmannova pomníku v Praze. Nezůstalo jen u této akce. Jeho Sokolský dechový orchestr sehrál významnou roli například při zahajovacím ceremoniálu Gymnastického festivalu v Praze.

Populární i v zahraničí

Gramofonové desky se skladbami Františka Kmocha | Foto: Michal Trnka,  Český rozhlas

Kmoch skládal od deseti let. Přepracovával a upravoval staré lidové písně, má obrovský podíl na záchraně tohoto českého dědictví. Kromě toho skládal taneční skladby - polky, valčíky, třasáky, mazurky. Ale nejvlastnějším oborem mu byl pochod.

Proslulost Kmochova orchestru dalece přesáhla hranice jeho rodného Kolína.  Dostával řadu nabídek i od dalších měst. S orchestrem hostoval v různých státech Evropy - v Krakově (1884), Budapešti (1885), Vídni (1899). Podnikl dokonce tříměsíční turné po Rusku. A podíval se i za oceán do Ameriky.

Kmochův Kolín

Kmochovy partitury | Foto:  Česká televize

Františka Kmocha lákaly s nabídkou na dirigentské působení různá města. Ale on zůstal svému rodišti věrný. Jeho lidovou píseň opěvující Kolín zná v Česku snad téměř každý, i když dnes s jiným textem. Původně se v ní zpívalo: „Kolíne, Kolíne, na pěknej rovině,  nejeden mládenec u tebe zahyne“. Děvče v ní oplakávalo svého milého, který byl zabit v bitvě u Kolína roku 1757...

Kmochův Kolín | Foto: David Sedlecký,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Tento text nevyvolával velké nadšení. Takže dnes známe veselejší úpravu. „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině! Šenkuje tam má milá, má panenka rozmilá, šenkuje tam ve víně….“

Zeptáte-li se v Česku, co se lidem vybaví při vyslovení slova dechovka, většina asi okamžitě naskočí Kolín. Spojení dechovky s tímto městem nedaleko Prahy navíc posílil Světoznámý festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, které tu pořádají od roku 1961. Poslední dva ročníky narušil covid, ale letos se mohou návštěvníci od 10. – 12. června opět těšit, že Kolín ožije a ulice i sály rozezní dechová hudba v provedení mnoha domácích i zahraničních orchestrů a chybět nebude ani tradiční vystoupení mažoretek.

12
50.027824400000
15.199955000000
default
50.027824400000
15.199955000000
klíčové slovo: