Komise pro lidská práva schválila český návrh rezoluce kritizující porušování lidských práv na Kubě

Komise OSN pro lidská práva v Ženevě schválila návrh rezoluce vyjadřující znepokojení nad porušováním lidských práv na Kubě, který předložila Česká republika. Hlasování bylo velmi těsné a do poslední chvíle nebylo jasné jak dopadne. Nakonec se pro návrh vyslovilo 22 států, proti bylo 20. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Tato, již třetí rezoluce kritizující lidská práva na Kubě, vyvolala hned v době svého zveřejnění řadu spekulací. Stalo se tak totiž v době, kdy se z Havany po téměř měsíčním věznění vrátili poslanec Ivan Pilip a Jan Bubeník. V tisku se objevily hlasy, zda text rezoluce, který odsuzoval ekonomické sankce vůči Kubě, není jakýmsi obchodem, což ministerstvo zahraničí odmítlo s tím, že text byl připravován již dlouho dopředu. Kritika ekonomických sankcí však vyvolala značnou nelibost USA a ministr zahraničí Colin Powel si dokonce telefonicky stěžoval prezidentovi Havlovi. Čeští vyjednavači nakonec tlaku USA ustoupili a v konečné verzi stojí, že kvůli podpoře lidských práv a ekonomické prosperity na Kubě by měly členské státy podniknout kroky ke zlepšení ekonomické situace kubánského lidu. Tuto formulaci lze vykládat různě a uspokojila na poslední chvíli jak země Evropské unie, USA i řadu zemí Latinské Ameriky. Schválení českého návrh rezoluce přivítal prezident Václav Havel, podle něhož čtyři desítky let komunistické totality zavazují Česko k prosazování lidských práv kdekoli na světě. Spokojen je také poslanec za Unii svobody Ivan Pilip, který byl na Kubě kvůli stykům s disidenty.

Ivan Pilip
"To, že jsou tam porušována lidská práva, si myslím že je věc nezpochybnitelná a bylo by opravdu velmi špatné, kdyby bývala ta rezoluce nebyla přijata. Já si myslím, že přijetí rezoluce je zároveň velmi dobrou zprávou i dovnitř Kuby. A ono to samozřejmě nezmění ten systém Castrův na Kubě. Ale za prvé je to pro Castra určitá zpráva, že všechno má své hranice a že si nemůže dělat úplně co chce, že musí alespoň trochu respektovat názory mezinárodního společenství a druhé věc pro Kubánce samotné, je to zpráva, že se o jejich problémech ví a že svět ten vývoj sleduje."

Na přijetí rezoluce má podle Pilipa největší zásluhu Kavanův náměstek Martin Palouš. Sám ministr některými výroky podle něj situaci spíše zkomplikoval a do jisté míry i poškodil vztahy se spojenci. Ministr zahraničí Jan Kavan hodnotí přijetí rezoluce jako velký úspěch české diplomacie. Podle jeho slov to ještě před deseti dny vypadalo, že se do textu nepodaří prosadit vůbec žádnou výzvu ke krokům, které by mohly zlepšit situaci Kuby. Za významné Kavan považuje, že proti rezoluci hlasovaly z latinskoamerických zemí jen Kuba a Venezuela. Na rozdíl od Kavana se stínový ministr zahraničí z ODS Jan Zahradil domnívá, že přijetí českého návrhu rezoluce není pro diplomacii úspěchem.

"Byla to spíš taková trapná epizoda, která doufejme nepoškodila příliš naše vztahy se Spojenými státy a pan Kavan doufám už příště nebude takovým v uvozovkách tvůrčím způsobem zasahovat do věcí, které nejsou prioritami české zahraniční politiky."

Stejný názor má i stínový ministr čtyřkoalice Josef Zieleniec, podle něhož se česká vláda a ministr zahraničí Jan Kavan budou muset ještě zodpovídat za to, že se při přípravě rezoluce zhoršily vztahy České republiky s USA i s Polskem. To se totiž odmítlo na rezoluci podílet, protože česká strana s ním nekonzultovala pasáž mířenou proti americkým sankcím vůči Kubě.

Kubu nedávno navštívíl i náš kolega ze španělské redakce Freddy Valverde, kterého jsem se zeptala, v jaké míře se o rezoluci diskutovalo?

"To bylo téma, které denně bylo v televizi, v rádiu, dokonce i v novinách, protože kubánský režim kladl dost důraz na to, že ta rezoluce je zase nějaký nepřátelský akt. Ale zároveň kubánský režim si myslel že vyhraje tu bitvu, protože myslel, že bude mít podporu ze strany latinskoamerických zemí. Samozřejmě to dopadlo jinak."

Podle prvních reakcí kubánských je přijetí rezoluce interpretováno jako vítězství Kuby, dozvědí se tam lidé také jiný názor, než ten oficiální?

"Těžko říci, tam je všechno státní. Takže samozřejmě oni to budou prezentovat jako vítězství Kuby, protože samozřejmě byl rozdíl jenom dva hlasy. Takže oni říkají, prohráli jsme, ale přesto jsme vyhráli, protože to je morální vítězství pro revoluci."

Jak se domníváš, že bude interpretováno to, že z latinskoamerických zemí proti rezoluci hlasovala jenom Venezuela?

"To je v současné době celkem logické, protože když se díváme v současné době má Venezuela prezidenta - pan Chavez - , který byl voják, jednou se snažil spáchat i puč ve Venezuele a v současné době je velkým spojencem Kuby. Ostatní státy samozřejmě, že mají demokratické režimy, ale musíme říct také, že ta politika taky je proamerická, takže samozřejmě Washington tam má velký vliv a tak dále. Ale nesmíme zapomenout, že také tady jde o lidská práva."