Konference o dopadech února 1948 na společnost

February 25th, 1948

V pondělí uplyne 60 let od chvíle, kdy vládní krize v tehdejším Československu vyústila do začátku mocenského monopolu komunistů. A právě v pondělí 25. února začne v pražském Lichtenštejnském paláci třídenní konference „Nástup komunistické totality a proměny společnosti“.

Únor 1948 na Staroměstském náměstí
České křižovatky evropských dějin – tak zní název společného projektu tří ústavů Akademie věd ČR, který bude probíhat v tomto roce s cílem objasnit klíčové mezníky českých a slovenských dějin ve 20. století, jež měly stěžejní význam pro osudy demokracie a státnosti ve střední Evropě. Konference nazvaná „Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti“ je součástí tohoto projektu. Uskuteční se příští týden pod záštitou premiéra Mirka Topolánka. O obsahu a cílech konference nám historik Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny akademie věd řekl:

„My bychom se na Únor chtěli podívat zase z trochu jiného úhlu pohledu. Nejenom na únorové události, které se staly opravdu v tom týdnu, v době demise a vyřešení vládní a politické krize, ale zejména to, co únor znamenal a představoval ve svých dopadech a důsledcích pro společnost. A nejenom pro první léta, pro tu vrcholnou represi a perzekuci, politické procesy a pro ty nevinně odsouzené a popravené občany; pro ty, kteří byli nuceni emigrovat; pro ty, kteří se pokusili hledat program obnovy československé demokracie v exilu. Ale co znamenal i v ekonomické sféře, co znamenal v sociální sféře, v životní úrovni. A v podstatě také jedno z témat, které bychom chtěli na konferenci nadnést, je otázka, jak jsme se se všemi těmito důsledky vyrovnali dnes. To je otázka náprav křivd, které ještě stále nejsou vyřešeny. Je to velmi bolestné téma pro naši společnost a ukazuje se, že téma vyrovnání se s komunizmem rozhodně není uzavřené a musíme s ním pracovat jako historici a dále ho i vědecky zpracovávat.“