Korespondenční volba českých krajanů se do nového volebního zákona neprosadila

Senát

Tříleté diskuse o nové podobně volebního zákona skončily. Senát - horní komora parlamentu - přijal vládní předlohu, která mírně zvýhodňuje nejúspěšnější strany a omezuje koalice. Korespondenční volba českých krajanů se do nového volebního zákona neprosadila. Senátoři tak přijali kompromisní řešení ve snaze neohrozit konání voleb. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

O konečnou podobu zákona vedly politické strany dlouho tvrdý boj, do kterého byl vtažen i Ústavní soud. Pod zákonem už chybí jen podpis prezidenta, který volby vyhlašuje. Termín voleb může určit na období mezi 19. květnem a 19. červnem, tedy čtyři roky po volbách minulých, tak jak mu ukládá Ústava. Senátoři čtyřkoalice kritizovali v rozpravě především výši procentuálních hranic pro koalice, která nyní po sloučení Unie svobody a Demokratické unie pro čtyřku představuje 15 procent. Někteří senátoři žádali také rozšíření možností krajanů hlasovat v zahraničí. Podle zákona tak budou moci činit pouze na ambasádách, nikoliv korespondenční formou, což podle senátora Edvarda Outraty už krajanům dlouho slibujeme.

Čeští občané v zahraničí se musí nejpozději do 40-ti dnů před volbami zapsat do seznamu na ambasádě a doložit české občanství a trvalý pobyt v dané zemi. Michal Valenta, tajemník Stálé komise senátu pro krajany žijící v zahraničí uvedl, že tento systém je náročný a komise se již dlouho snaží prosadit korespondenční způsob hlasování.

"V takových zemích jako je Kanada, Spojené státy, Austrálie a tak dál, tak jsou ty vzdálenosti velké na to, aby například krajan, kterému je třeba osmdesát, sedmdesát, ale klidně může být i mladý, jel takovou velkou vzdálenost na zastupitelský úřad, kde odhlasoval a pak se samozřejmě zase vrátil. To znamená, že je to velice finančně náročné i časově. Při stálé komisi je tzv. konzultativní rada, což je orgán, který je složený z našich krajanů, aby komise nedělala práci, co si sama vymyslí, ale opravdu to, co chtějí naši krajané. Takže dala dohromady takovýto orgán, který dává dohromady podněty pro tu stálou komisi, kterými by mohla argumentovat k tomu, aby ten korespondenční způsob se prosadil."

Senát
Podle dalších ustanovení volebního zákona bude samostatně kandidující politická strana potřebovat pro vstup do Sněmovny 5 procent hlasů, u koalic se procento násobí. Pokud bude nějaký kandidát - maximálně však dva - voliči obzvlášť sympatický, je možné dát mu tzv. preferenční hlas. Pokud takový kandidát získá preferenční hlasy od sedmi procent voličů v daném kraji, přeskočí kandidáty zařazené na kandidátce před ním. Volit se bude ve 14 krajích. Zákon se opět vrátil ke dvěma volebním dnům, a jako novinku zrušil zákaz volební agitace 48 před volbami. A jaké peníze strany po volbách dostanou? Pokud získají více než 1,5 procenta hlasů, pak obdrží za každý hlas 100 korun ze státního rozpočtu.