Korporátní slang

Foto: Pixabay / CC0

Velké nadnárodní firmy existují jako sociální ekosystém. Každý, kdo se blíž setkal s korporátní kulturou, ví, že se v takovém pracovním prostředí používá specifický jazyk, slang.

Foto: K2 Space,  Foter.com,  CC BY 1.0 DEED

Se slangem se setkal asi každý z nás, ale je otázkou, jestli opravdu každý ví, co slang znamená. Tento pojem označuje vrstvu nespisovných jazykových pojmenování, která se obvykle používají v běžné ústní komunikaci a jsou charakteristická pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině.

Typický korporátní robot je asapák, pracuje v openspace, dělá socky a brainstorming, jeřábník mu vytýká nedodržování deadlinů. Korporátní mluva nepochybně hodně přejímá
z anglického jazyka, dokonce i v případě, kdy se jedná o slova, ke kterým existují české ekvivalenty. V moderní korporaci je všechno okamžité, rychlý musí být bohužel tedy
i jazyk.

Foto: The Open University,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Jak uvedené jevy pojmenujeme v češtině? Asapák je člověk, který chce všechno hned,
(z angl. ASAP = as soon as possible – nejrychleji, jak to je možné), openspace (česky „otevřený prostor“) je uspořádání pracoviště bez příček, kde pracuje společně mnoho lidí. Co znamená, že někdo dělá socky? Jde o přípravu reklamní kampaně, která probíhá v sociálních médiích. Ve většině případů pracovník dřív musí provést brainstorming (doslova: „myšlenkovou bouři“), aby vymyslel nějaký atraktivní slogan. Je to zvláštní rozšíření významu, slovo socka dříve negativním způsobem pojmenovávalo člověka, nyní však slouží i k označení kampaně realizované v sociálních médiích. Asapák může pracovat také například v ajťáku (angl. IT = information technology, česky „informační technologie“) a používat hátéemelku (programovací jazyk HTML) nebo být javistou (programovat v jazyce JAVA). Jeřábník je asapákův šéf nebo manažer sedící vedle openspace ve své kanceláři za velkým sklem, kde vše pozoruje. Slovo jeřábník není anglicismus, ale je to zajímavá metafora, která vysvětluje činnost manažera a emocionální vztah pracovníků k organizační kultuře. Původní a základní význam tohoto slova je „osoba řídící jeřáb“, ale v metaforickém významu je to člověk, který vidí všechno a kterého se podvědomě trochu bojíme a cítíme k němu respekt.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů požaduje vyšší zastoupení žen ve veřejných funkcích

Je korporátní slang úplná hloupost? Čeština má bohatou slovní zásobu
a jazykovědci by jistě našli příslušné spisovné ekvivalenty slangových slov, ale anglicismy jsou chytlavé a používají se ve všech oblastech života ve většině současných jazyků. Existují ovšem domácí ekvivalenty, které se ujaly, například pro attachment - příloha, pro upload - nahrání. Ne všechny neologismy projdou zkoušku časů a v jazyce zůstanou. Je těžké najít nějaký vhodný český ekvivalent například pro branding – budování znalosti značky není totiž snadné a působivé, a tak korporátnímu slangu bude zřejmě stále vládnout angličtina.

Cyklus Hezky česky vznikl ve spolupráci se studenty FF UK pod vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií, konkrétně doc.PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. a PhDr. Svatavy Škodové.

Autor: Wiktoria Rozbicka
klíčové slovo:
spustit audio

Související

  • Hezky česky

    Jazyk se vyvíjí, nové technologie, novinky, aktuální dění přinášejí nové výrazy, některá odvětví i vlastní slang. Proměnám slovní zásoby je věnovaný cyklus Hezky česky.