Krajané zpívají koledy 2020

Ilustrační foto: Taken, Pixabay / CC0

Od Sydney přes Londýn, Paříž, Brusel po Bogotu a San Francisko se propojily české školy a krajanské spolky. Výsledkem je unikátní vánoční cesta kolem světa za doprovodu českých koled.  

Ilustrační foto: Tamara,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Vánoční čas je tradičně obdobím, kdy se společně setkáváme, kdy školy nacvičují koledy, připravují veřejná vystoupení. Letos nám to pandemie zkomplikovala. V Lucembursku, kde funguje hudební spolek Melimelo se zrodil nápad propojit krajany a on-line ukázat místa, kde všude Češi žijí, jak tráví adventní čas a Vánoce, udržují a rozvíjí české tradice. Do výzvy, kterou podpořil zmocněnec pro krajany pan Jiří Krátký, se zapojily české školy a krajané, krajanské spolky z 16 míst z e všech možných koutů světa. Natočit, nahrát koledy nebylo nic jednoduchého, protože v řadě zemí panovala podobně jako v Čechách přísná omezení, školy byly zavřené, mnohde platil zákaz zpěvu. Navzdory tomu všemu k nám doputovalo na čtyři desítky video a audionahrávek.

V okamžiku, kdy se nápad rodil, jsme požádali, zda by se děti nepokusily nazpívat píseň Rolničky, rolničky. Píseň Rolničky neboli Jingle Bells má mimochodem jedno zajímavé prvenství. Je to první píseň vysílaná z vesmíru, a to konkrétně 16. 12. 1965, kdy ji astronauti z modulu Gemini 6 zahráli na foukací harmoniku základně NASA. Z této koledy vzniklo video, které nakonec všechny propojilo.

Ilustrační foto: Lindsey Turnerová,  Flickr,  CC BY 2.0

Nejvzdálenější zvukový pozdrav přišel ze Sydney, konkrétně z České a slovenské školy v Sydney (Czech and Slovak School of Sydney) od paní ředitelky  Kateriny Larbalestier. Jde o sobotní školu, kde se českému a slovenskému jazyku a kultuře učí děti od 3 do 12 let. Nahrávka byla pořízená během vánoční besídky a společně za doprovodu klavíru a kytary si zazpívalo všech 87 tamních studentů. Vedle klasických českých koled Nesem vám noviny, Veselé vánoční hody, děti nazpívaly australskou verzi Rolnicky, rolnicky Aussie Jingle Bells - Bucko & Champs.

Foto: Česká škola Perth

V Austrálii působí ještě jedna česká škola – v Perthu. Odtud nám dorazila koledy Pásli ovce Valaši, kterou si děti sami vybrali. Šlo ovšem o netradiční hudební aranžmá. Děti totiž doprovodil Bohdan Prachař na buben djembe.

Jižní Ameriku máme zastoupenou díky příspěvku z Bogoty od rodiny Pinzón Kutilovy. Do zpěvu českých koled se zapojila celé příbuzenstvo.

Pozadu nezůstali ani krajané ze Spojených států. Česká škola v Kalifornii musela kvůli pandemii přejít na distanční výuku, a tak paní ředitelka o nahrávku koled v domácím prostředí. A tak k nám dorazil „Pásli ovce Valaši“ v podání, a zde je výsledek žákyně 6. třídy Aniky, které oslaví na Štědrý den 11 let, a za 3. a 4. třídu zazpívali Ayanek, Anežka a Vojtíšek spolu s dospělým doprovodem Martina a Lenky „Půjdem spolu do Betléma“. Mimochodem právě tato koleda se těší zřejmě největší popularitě.  Sešlo se nám 6 nahrávek této jedné z nejtradičnějších vánočních koled. Tři zastoupení pak mají „Nesem vám noviny“ a „Pásli ovce Valaši“.

Z trochu jiného soudku jsou 4 nahrávky ze San Franciska od rodiny Jansových, které lze označit za menší komorní koncert.

Za menší koncert lze označit i nahrávku z Říma. Česká škola Řím při Associazione Praga se sešla u příležitosti svátku svatého Mikuláše v kostele Panny Marie na Oltáří nebes, kde si vyslechli několik vánočních koled v podání stážistky ČŠŘ Gabriely Šikulové a operního pěvce Enza Ferrariho za houslového doprovodu vicerektora Vojtěcha Novotného. Mimochodem v tomto kostele se nachází dřevěná soška Jezulátka, která nám připomíná Pražské Jezulátko.

Síť českých škol bez hranic se každoročně rozrůstá. Tradičně k nejaktivnějším patří Česká škola bez hranic Paříž. Ve francouzské metropoli  se snažili zapojit všechny věkové skupiny, proto ve videích na našem Facebooku krajane.net můžete vidět jak  předškoláky (děti ve věku 3 – 5 let), tak školní děti od 0., resp. 1 třídy po třídu 6. Samozřejmě za asistence a účasti učitelů. Část písní se natáčela v prostorách Českého centra v Paříži, kam zavítal i pan velvyslanec ČR ve Francii Michel Fleischmann s manželkou Kateřinou Lojdovou a s psíkem Konym. Společně s dětmi si zazpívali, a jelikož setkání proběhlo 5. prosince, tedy v den, kdy v Česku naděluje Mikuláš, přinesli dětem i adventní koblížky.

Díky videu z Londýna si můžeme užít adventní atmosféru v britské metropoli. Bristol je dalším městem, kde se pomocí Česko - slovenské dětské skupině Stonožka, sobotní školce a škole CSCS Bristol snaží pomoci dětem zůstat jazykově i kulturně součástí rodné země jednoho či obou rodičů. I tam ale nebylo možné uskutečnit obvyklou skupinovou produkci, tak nám alespoň zaslali vystoupení jednoho reprezentanta – desetiletého Tomáše. K přání veselých Vánoc a šťastného Nového roku se připojili také ze Skotska, odkud nám zaslali vedle českých koled i jednu tamní píseň.

V době, kdy nic neběží v plném proudu, kdy se "on-line" stává hlavním spojovatelem s okolním světem, kdy si děti zvykly na to, že jdou na "playdate" s kamarádem k obrazovce počítače, nasadí si sluchátka a zapnou mikrofon, v této době děti z České školy Dublin nacvičily, pod vedením sbormistryň z řad maminek Bětky a Káti, 2 národní koledy v českém jazyce a Rolničky v irštině. Za tradičních irských povětrnostních podmínek natočili část produkce venku, což byla hlavní idea - dodržet předepsaná opatření (rozestupy, čerstvý vzduch). Ovšem počasí si se zpěváky pohrálo, během 10 minut asi 5x začalo a přestalo pršet, bylo to jako z pohádky o pejskovi a kočičce, jak sušili prádlo. Část produkce tak nakonec musela být navzdory ideálním předpisům natočena v interiéru, s kratšími rozestupy mezi účinkujícími. Pro nás poněkud netradiční vánoční atmosféru naopak nabízí Řecko, kde kulisou ke koledám jsou athénské antické památky zalité sluncem.

Početná česká komunita žije pochopitelně v Bruselu. Tamní Českou školu bez hranic navštěvuje v současnosti necelá stovka žáků ve věku od 18 měsíců do 15 let. Kvůli pandemii Covid-19 museli už od září nastavit dělenou výuku. Aby se mohli zapojit do projektu „ Krajané zpívají koledy“, každá třída je musela nazpívat individuálně. Ne více jak 10 dětí pohromadě, vyučující povinně s ochrannými respirátory. Z jednotlivých záznamů pak díky obětavým rodičům a přátelům České školy bez hranic a k nám dorazily dvě krásné koledy. Česká škola funguje také ve Florencii. A i tam samozřejmě prezenční výuka letos nefungovala. Přesto k nám dorazili koledy, které nazpívali děti při zkoušce na konci října.

Nejpočetnější krajanská komunita žila v minulosti ve Vídni. A i dnes tam fungují české školy. Například Školní spolek Komenský po dlouhá desetiletí nabízí dětem žijícím ve Vídni výuku nejenom v německém, ale i v českém jazyce. A tak je celkem samozřejmostí, že i tato škola se připojila do projektu „Krajané zpívají koledy: A to s písní, která je pro německy mluvící země jednou z nejtradičnějších – Tichou nocí.

Nápad propojit krajany prostřednictvím koled se zrodil v Lucembursku. Tam už 7 let funguje folklorní soubor MELIMELO, který sdružuje v  cca 40 dětí a 10 dospělých. Jeho členové se pravidelně scházejí v sobotu odpoledne, aby si společně zazpívali české, moravské a slovenské písně, zahráli na nástroje a zatancovali. Soubor každoročně vystupuje na mnoha místních svátcích a charitativních akcích. Když to letos nešlo, Eva Klosová se s nesmírnou vervou vrhla do projektu „Krajané zpívají koledy 2020“.

„Stále se nám potvrzuje, jak je náš folklór v porovnání s mnoha jinými zeměmi neskonale bohatý a rozmanitý, jsme na to hrdí a  snažíme se jej udržovat a rozvíjet. Také si uvědomujeme, jak důležitou roli hraje píseň i ve výchově dětí. Víme, že stejné hodnoty sdílí i další krajanské soubory a spolky a že pravidelně zpívají i žáci českých škol po celém světě, zejména v čase vánočním. Protože se tento rok nemůžeme příliš scházet, ani cestovat a vystupovat, spojili jsme se s ostatními krajany po světě, abychom vám alespoň online ukázali místa, kde všude žijeme, jak trávíme adventní čas a Vánoce, udržujeme a rozvíjíme naše tradice a pozdravili vás“, říká Eva Klosová. Výsledkem je poutavá vánoční cestu kolem světa za doprovodu českých koled. Všechny nahrávky najdete na facebooku krajane.net a na našem youtube kanálu

Autor: Radio Prague International
klíčové slovo:
spustit audio