Nejlepší české koledy z Věčného města

Krajané z Říma zvítězili v anketě o nejhezčí českou koledu. Poděkování si ovšem zaslouží všichni, kdo v současných těžkých časech našli čas nacvičit a poslat nám svou videonahrávku.

Konec roku 2021 přinesl opět celou řadu omezení, zákazů sdružování, setkávání pouze v on-line prostředí. Navzdory tomu se řada českých škol a spolků v zahraničí nenechala odradit a zapojila se do projektu „Krajanská koleda“. I letos k nám dorazily nahrávky ze všech možných koutů světa. A není to vždy jednoduché, někde nekomplikuje nastudování české koledy pouze přetrvávající pandemie, jak nám napsala Eliška Krausová z Bogoty:

Tady v Bogotě je to trošku obtížné, protože aktuálně nemáme žádné „české“ děti. Zdejší komunita nebyla nikdy veliká a většina Čechů či Češek si zorganizvala svůj život s domorodci a o vyučování češtiny se moc nestarali. Později tu byly děti funkcionářů, ale ty jezdily na prázdniny domů. Takže žádné české děti nemáme.“

Spolek ASOČHECA se ovšem nevzdal, a když se dozvěděl o projektu vánočních koled, oslovili potomky paní Ilonky Kutilové, kteří jsou hudebně nadaní a v rodině zachovávají vzpomínky na babičku. „ Rádi slaví Vánoce a zpívají koledy, takže je projekt zaujal. Bylo zapotřebí vyhledat koledy ne podle toho, jak se líbí, ale podle obtížnosti. Několik jsme jich vybrali, já jim napsala češtinu a přibližnou výslovnost. Bohužel na poslední chvíli se v jedné z rodin objevil covid, takže se nahrávky nemohli zúčastnit", napsala nám paní Eliška Krausová. O to větší poděkování si zaslouží snaha této kolumbijské skupiny a výsledek určitě není špatný.

Vůbec největší počet nahrávek letos dorazil ze severoamerického kontinentu. Je vidět, že i na tu vzdálenost krása českých Vánoc zapustila své kořeny. Dorazily k nám nahrávky ze San Franciska, Pittsburgu, Minnesoty, New Yorku a Calgary. Mimochodem všechny jste si mohli poslechnout v našem posledním vydání Sunday Music.

Z Evropy se například zapojila nejstarší česká školička v Itálii. Tu založila v roce 2010 paní Helena Schwarzová. „Scházíme se jednou za 14 dní o nedělních dopoledních. Občas pořádáme vycházky, dále tradiční dílny  - vánoční, velikonoční  a v červnu týdenní letní pobyt u moře s českým programem. Minulý školní rok jsme měli, bohužel, většinu vyučování online. Letos střídáme prezenční vyučování s online. Jsme rádi, že se nám letos podařilo sejít se na Mikuláše a u té příležitosti natočit video. Půjdem spolu do Betléma je oblíbená koleda, protože před lety se mi podařilo najít i text v italštině, takže se mohou  zapojit i tatínkové a i italské okolí (kamarádi...)."

A jak to celé dopadlo?

Na třetím místě se umístilo vystoupení České školy bez hranic v Londýně s pásmem koled Pásli ovce Valaši a  Rolničkami v česko-anglickém provedení jen velmi těsně za nahrávkou lucemburského hudebního spolku Melimelo pod vedením paní Evy Klosové, která stála u zrodu akce „Krajanská koleda“ a svým nadšením povzbuzovala krajanské spolky, aby se zapojily i letos. I když ani v Lucembursku to nebylo bez problémů a i hudební spolek Melimelo mohl cvičit jen v omezeném počtu. „V září nám přibylo několik nových nejmladších Meli, kteří se, jak vidno, aktivně zapojili. 11. 12. 2021 jsme uspořádali komorní vánoční besídku jen pro rodiče.“

Největší úspěch sklidili zpěváci z České školy Řím, jejichž vystoupení zaznamenalo na našich webových stránkách @krajane.net největší počet shlédnutí i největší počet lajků.

„V České škole Řím je hudební výchova součástí vyučování a podmínkou přijetí na stáž je  nejen studijní obor čeština nebo dějepis či učitelství na prvním stupni, ale i hudební vzdělání. Z tohoto důvodu vytvoření sboru nebylo obtížné, neboť děti mají již hudební  přípravu v mateřské školce. Hudební výchova nebyla zanedbána ani v nejtěžších okamžicích pandemie, kdy byla možná výuka pouze distančně. Pro děti z mateřské školky a prvního stupně jsme připravili zábavnou hudební výchovu, které se děti mohly v odpoledních hodinách zúčastnit. Mnohé rodiny této možnosti využily“, napsala nám Katerina Di Paola Zoufalova. Koncert se odehrál v krásné římské bazilice Santa Maria Ara Coeli. Škola sídlí v Papežské koleji Nepomucenum a děti měli podle paní Paoly k nastudování skladeb ideální podmínky. „Velký sál a hudební nástroje k dispozici. Cvičili jsme jednou týdně, několikrát děti zůstaly po vyučování na zkoušku.  Do vystoupení se zapojil i vícerektor Papežské koleje Nepomucenum otec Vojtěch Novotný (housle)  spolu s Otcem Ondřejem Talašem(klavír a kytara). Asistentka sboru paní učitelka prvního stupně Monika Kramná. Česká škola Řím se setkává jednou týdně v sobotu od 9.00 do 13.30. Jednu měsíčně probíhá celodenní vyučování. S natáčením jsme neměli problém, neboť s námi spolupracoval Enzo Ferarri, který se tento rok zúčastnil jako kameraman a odborný poradce projektu Moje město Řím, věnovanému římským památkám a českým stopám v  Římě.“

Gratulujeme k vítězství. Ale protože ne všichni měli takto ideální podmínky, děkujeme všem, kteří se zapojili, jsme rádi, že české koledy opět spojily krajany po celém světě a na drobné věcné dárečky se mohou těšit všechny spolky a školy, které se zapojily.

klíčová slova:
spustit audio

Související

  • České Vánoce

    Radio Praha International připravilo vánoční stránky, díky kterým se můžete seznámit s tradičním pojetím vánočních svátků či si vyzkoušet některé z klasických receptů.