Kritický pohled na prezidentovo vystoupení

Prezident Václav Klaus

Vystoupení Václava Klause k 15. výročí zahájení naší ekonomické transformace vyvolalo řadu negativních reakcí. Ozval se mimo jiné první místopředseda tehdejší vlády národního porozumění Valtr Komárek, svůj kritický názor vyjádřil také politolog Jiří Pehe.

Která prezidentova slova Vás nejvíce popudila?

"Já bych neřekl, že to byla jednotlivá slova, spíše bych kritizoval tón celé té konference, který byl takový sebechvalný a sebestředný. Myslím si, že transformace v Čechách byla velmi komplikovaný proces, který měl svá pozitiva, ale také mnoho negativ, a mně se zdálo, že ta negativa se z prezidentova hodnocení, ke kterému byli přizváni především údajní tehdejší protagonisté, dosti vytratila. Pokud bych měl vůbec hovořit o nějakém konkrétním slovu nebo pojmu, pak si myslím, že to celkové vymezení, tedy zvovuvybudování tzv. kapitalismu v Čechách je něco, co podle mého soudu patří terminologicky spíše do 19. století. Kapitalismus je pojem, který dnes zejména v západní Evropě nikdo nepoužívá. Mluví se o tržním hospodářství, a v těch řekněme více sociálnějších ekonomikách, to jsou ty skandinávské, nebo v Německu se hovoří o sociálně tržním hospodářství. Mluvit o budování kapitalismu je poměrně dosti archaická záležitost."

Prezident Klaus ve svém vystoupení ostře kritizoval tzv. třetí cestu v ekonomice a vnitřní i zahraniční politice, kterou za začátku transformace razili reformní komunisté a disidenti z kulturní a intelektuální sféry. Podle něj tito lidé brzdili a ohrožovali nezbytné systémové změny. Co o tom soudíte?

"Já se domnívám, že to je opět jeden ze zkreslených pohledů na celou tu záležitost. Myslím si, že mnozí z těchto lidí pouze chtěli, aby ekonomická transformace byla doprovázená příslušnými reformami v oblasti práva, a aby byla opřena o určité etické principy. To se bohužel nestalo a celkový přístup k reformám byl buď velmi ideologický, anebo v určitých případech velmi cynický a vypočítavý. A to se myslím projevuje dodnes v podobě určité politické kultury, která s námi zůstala už od dob této transformace. Nemluvě o obrovských ztrátách, které se počítají ve stovkách miliard, které možná nebyly úplně nutné, kdyby pro určité kroky existoval potřebný právní rámec. Já si myslím, že určitě nebyl nikdo, kdo se snažil reformy nějakým způsobem záměrně zpomalovat nebo udržet socialismus. Byli to spíše lidé, kteří se snažili reformám dát určité etické podloží. A řadit například Václava Havla do skupiny lidí, kteří se nějakým způsobem záměrně snažili udržet jakýsi polosocialistický systém nebo jakousi třetí cestu, to je myslím velmi zavádějící a nespravedlivé."

Je podle Vás prezidentův způsob vidění našeho transformačního procesu zakotven v jeho skutečném přesvědčení, že vše probíhalo právě tak, nebo je to součást nějakého prezidentova předvolebního manévru?

"Já se nedomnívám, že to je součást předvolebního manévru, a také si nemyslím, že prezident si skutečně myslí, že to všechno bylo tak, jak to dnes popisuje. Spíše si myslím, že to je určitý pokus o přepisování dějin, protože velká část novodobé historie, to znamená pohled na devadesátá léta, na nejrůznější obrovské aféry, tunelování a podobné věci, které se v té době děly, jsou k Václavu Klausovi poměrně nepříznivé. I když mu nikdo neupírá zásluhy za to, že rozjel reformy, tak přece jenom ten český reformní proces byl poměrně velmi problematický a zanechal za sebou mnoho obětí. Myslím si, že Václav Klaus se prostě systematicky snaží tak trochu upravit, když ne už úplně přepsat historii, aby byla k němu v tom zpětném pohledu poněkud milosrdnější. Václav Klaus k tomu má z pozice nejvýše postaveného politika v zemi dobrou příležitost a myslím si, že se snaží o řekněme také retušování historie tak, aby v těch historických knihách, které se budou psát, přece jenom ten pohled byl milosrdnější," soudí politolog Jiří Pehe.