Krize v České televizi stále trvá.

Krize v České televizi stále trvá. V pondělí dopoledne mělo dojít ke klíčovému jednání stávkujících odborářů a dr.Valterovou, která je vedením České pověřena. Iniciátorem jednání byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Richard Falber. Ke schůzce však nedošlo.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Falbra, měli oboráři na jednání připraveno kompromisní řešení, které mohlo vést k ukončení stávky. Věra Valterová, pověřená vedením České televize se však na schůzku nedostavila. Důvod pro své rozhodnutí shrnula v dopise určeném odborovým předákům, ve kterém uvádí, že pod nátlakem jednat nehodlá. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, Richarda Falbra, je tato reakce neadekvátní. Krize v České televizi trvá už měsíc. Do stávky vstoupili její zaměstnanci poté co byl generálním ředitelem jmenován Jiří Hodač, kterého zaměstnanci odmítli akceptovat zejména z obavy z politických tlaků na veřejnoprávní médium. Po své rezignaci pověřil Hodač řízením televize dr. Valterovou, ta však se stávkujícími zaměstnanci nechce jednat. Mluvčí stávkového výboru Adam Komers k tomu dodává. Situaci komentuje shodně i předseda televizních odborů Antonín Dekoj. Stávkující zaměstnanci požadují především, aby z vedoucích funkcí odešli lidé jmenovaní ředitelem Hodačem, kteří jsou pro ně nepřijatelní, zejména ředitelka zpravodajství a finanční ředitel. Rovněž trvají na tom, aby za účast ve stávce nebyli postiženi. Podle odborového předáka Falbra by měly obě strany sporu udělat vše proto, aby stávka byla rychle ukončena. Zákon o České televizi bude tento týden znovu projednávat Poslanecká sněmovna a je pravděpodobné, že novelu přijme. Na jejím základě by potom mohl být zvolen prozatímní ředitel České televize.