Krize zasáhla i třídění odpadu

0:00
/
0:00

Sběr tříděného odpadu v Česku se dostal do krize. Co ji způsobilo? A jak z ní ven?

Hledání samotné příčiny je jednoduché: stojí za tím ekonomická krize. S poklesem výroby klesá i spotřeba sběrných surovin. A to tlačí k zemi jejich výkupní ceny.

"Problém nastal především ve sběru vytříděného papíru a v odbytu vytříděných plastů. Především proto, že klesly dodávky do Číny a dalších asijských zemí. Ten problém se opravdu týká celé Evropy, nikoli jenom České republiky," doplnil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Podle Vojtěcha Koteckého z hnutí DUHA tak nyní hrozí dvě rizika. Krátkodobě podle něj přibude odpadků na skládkách a ve spalovnách, "ale zároveň hrozí také dlouhodobý problém: že se tu podkope, poškodí a zpomalí rozvoj docela dobře vznikajícího recyklačního průmyslu a recyklačních systémů, které se postupně zlepšovaly."

První část obav zmírňuje Jakub Kašpar. Odpadovým společnostem totiž zákon zakazuje vozit tříděný odpad na skládky. Aspoň do určité míry. "Tam, kde překračují zákonem dané kvóty, což je u papíru i u plastů, tak je možné to, co je nad tu kvótu, dát ke spálení do spalovny komunálního odpadu a vyrobit z toho energii. To, co je pod tu kvótu, musí (odpadová společnost – pozn. red.) uskladnit a počkat na to, až bude situace na trhu s druhotnými surovinami lepší."

Mluvčí ministerstva životního prostředí nepochybuje, že ekonomická krize časem pomine a i situace v oblasti třídění odpadů se opět zlepší. "Máme už i dobré zprávy z Velké Británie, kde tamní recyklační průmysl oznámil, že už se z té krize začíná vzpamatovávat. Takže doufáme, že se tato situace zlepší i v České republice. Důležité je, aby lidé nepřestali třídit, protože třídění odpadu samozřejmě dále pokračuje. Je potřeba ho třídit i proto, že tím snižují náklady své obce na celkové odpadové hospodářství a sobě také náklady na ten svoz směsného odpadu."

Jakub Kašpar tak spontánně vyhověl apelu ekologické organizace, která mezi klíčová okamžitá opatření řadí právě výzvy státu, aby lidé nadále třídili odpad. Programový ředitel hnutí DUHA Vojtěch Kotecký ale oponuje předešlému pohledu na ceny tříděného a směsného odpadu. "Je třeba zvýšit zbytečně velice nízké poplatky za skládkování, které v podstatě v současné době motivují k tomu, aby odpady šly na skládky namísto toho, aby se recyklovaly."

Což se nyní projevuje u starého papíru. Většina sběren už za něj neplatí a tak se lidem nevyplatí tam nosit nebo vozit papír, který může skončit v popelnici. Kašpar ale varuje občany právě před růstem nákladů na odvoz popelnic. Samotný úřad pak podle mluvčího pracuje na řadě dlouhodobých opatření a například s resortem financí jedná o snížení daně z přidané hodnoty na výrobky z recyklovaných surovin.