Kufanditní čeština

Čeština jak ji neznáte, tak to je rubrika, ve které vysvětluje Věra Schmidtová na zcela běžných slovních spojeních, jak je naše mateřština zajímavá. Tentokrát ale bude hovořit o jednom prazvláštním slově.

Jednoho dne se v Ústavu Českého národního korpusu objevila neznámá paní a moc ji zajímalo, co znamená slovo kufanditní. Nikdo jsme slovo neznali, neznámou pani k nám poslali z Ústavu pro jazyk český. Taky tam slovo neznali.

"V jaké souvislosti jste to slovo slyšela?" "Jeden pán mi řekl, že děkuje za kufanditní večeři."

No to se zdá, pokud to měla být lichotka, že je to slovo kladné. Žádný slovník slovo neznal.

Dotázali jsme se Českého národního korpusu. A tady je výsledek: Jan Zábrana ve svých denících píše:

-Kufanditní: slovo, které se rozmohlo v Odeonu, ačkoli nikdo neví, co znamená (přibližný význam: zmatený, popletený, konfúzní); vymyslel prý si je Pelán a použil v jakémsi vyjádření; nikdo se nezeptal na význam, ale všichni je začali používat.

-Dodatečná informace: slovo " <kufanditní< " prý nebylo vymyšleno v Odeonu, ale je z některé prózy Oty Pavla.

Další výskyty ale nepotvrzují názor Jana Zábrany. Následujícím způsobem chápe slovo Bohumil Hrabal:

-Doufám, že budu mít teď více času, tak Ti vždy odpovím včas. Postavil jsem si doma v Berouně chatu - aťas, má to tři okna, takže je tam vidět do 1 / 2 8 večír, prostě <kufanditní<, velikosti 4 x 2.5 m, dělat se tam dá krásně

-A Vladimír bez hlavy řekl drsně: Ale tenhle aťas si ponechám... je <kufanditní<

Dotázali jsme se i internetu. Jaké výskyty tohoto slova najdeme tam? Nějaký klub nabízí kufanditní atmosféru. Tedy kladný význam. Soukromý slovníček vystavený na internetu nabízí tento výklad: kufanditní - skvělý, úžasný, báječný;

Jakýsi kosmetický salón na nabízí Kufanditní tipy.

Vidíme, že slovo kufanditní je slovem okrajovým, ale žije svým malým slovním životem. Naše návštěvnice se mohla uklidnit, kufanditní večeře byla jistě vysoce ohodnocena. A pravděpodobně pro ni mělo hodnocení velkou cenu, když se vypravila na svou pátrací výpravu za významem jediného slovíčka.

Za to, že jsem její dotaz zodpověděla, mi přinesla kufanditní růži - bordově žlutou. Milá kufanditní paní!


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz