Kultura

Marie Tauberová

V kulturní rubrice, kterou připravila Evelina Himalová, se budeme věnovat kontroverzní inscenaci Národního divadla Dalibor, vzpomeneme na Dalibora v podání Beno Blachuta a pěvkyni Marii Tauberovou a podíváme se také do Hudebního divadla v Karlíně na českou verzi "Zpívání v dešti".

O skandálu, který vyvolalo nové nastudování Smetanova "Dalibora" v režii Jana Pitínského, po jehož premiéře sopranistka Eva Urbanová odmítla v moderně pojaté inscenaci Národního divadla dále účinkovat, jsme vás již podrobně informovali. Někteří odborníci i část diváků soudí, že přesazení příběhu do neurčité doby, v závěru navíc překvapivě změněné na Smetanovu současnost, postrádá smysl a pointu, je podle nich v rozporu s libretem i s charakterem hudby, což dávali najevo svými nesouhlasnými reakcemi. Hlasité bučení a výkřiky "fuj" a "hanba" zcela přehlušily upřímné ovace druhé skupiny premiérového publika, která potleskem a voláním "bravo" vzdávala hold protagonistům, zvláště skvělé interpretce Milady Evě Urbanové.

Takto zpíval Dalibora nezapomenutelný Beno Blachut, jehož uměleckou partnerkou nikoli sice v této Smetanově opeře, ale v mnoha dalších operách mu byla na jevišti dlouhá léta neméně slavná pěvkyně Maria Tauberová. Plných 40 let podmaňovala zářivou koloraturou svého sopránu české i zahraniční obecenstvo. Byla Olympií z Offenbachových "Hoffmannových povídek", Violettou z Verdiho "La Traviaty", Rosinou z Rossiniho "Lazebníka sevillského", Aničkou z Weberova "Čarostřelce", Mozartovou Papagenou i Zuzankou, ale také první představitelkou "Mirandoliny" Bohuslava Martinů, okouzlující "Juliettou" téhož skladatele, či Janáčkovou "Liškou Bystrouškou". Ze smetanovského repertoáru vynikla jako Mařenka v "Prodané nevěstě", Barče v "Hubičce", ale snad nejvíce se zapsala do srdcí diváků jako temperamentní, samostatně vládnoucí Karolína ze "Dvou vdov".

Paní Maria Tauberová, nejpřednější interpretka takzvané zlaté éry opery pražského Národního divadla, kde spolu s Eduardem Hakenem, již zmíněným Benem Blachutem, Marií Podvalovou a dalšími vynikajícími pěvci spoluvytvářela proslulou talichovskou generaci, se 28. dubna dožila devadesáti let, a toto své významné životní jubileum minulý čtvrtek v Národním divadle oslavila. Se scénou, na které debutovala v roce 1936, se rozloučila na vrcholu pěvecké slávy před 25 lety, symbolicky se na ni vrátila v roce 1995, aby ve "zlaté kapličce nad Vltavou" převzala Cenu Thálie za celoživotní dílo.

Marie Tauberová
"Uměla jsem v životě maličko zpívat," zhodnotila tehdy svou uměleckou dráhu, na které ji s hudbou spojovalo i šťastné manželství s proslulým dirigentem Jaroslavem Krombholcem, s nímž se seznámila - kde jinde, a jak jinak, než při práci... zavzpomínala Maria Tauberová v rozhovoru při příležitosti oslav svých devadesátých narozenin.


Lindě Stránské, zkušené star z řady muzikálů uváděných na českých scénách, která v karlínském "Zpívání v dešti" alternuje Terezu Duchkovou v roli herečky Kathy Seldenové, jsem položila otázku, zda před tím, než dostala nabídku v divadelní verzi hrát, viděla slavný filmový muzikál... uvedla k české verzi divadelní adaptace původního amerického filmového muzikálu "Zpívání v dešti" na scéně Hudebního divadla Karlín Linda Stránská.