Kvas v ODS

ods_logo.gif
0:00
/
0:00

Občanská demokratická strana prohrála letošní krajské i senátní volby tak výrazně, že její sebereflexe snad ani nemůže být jen povrchní. I proto se uvnitř strany ozývá volání po razantním průvanu v jejím vedení, změně stylu práce a důslednějším prosazování programu se znakem modrého ptáka.

Prohrané krajské a senátní volby zanechaly hluboký šrám na tváři nejsilnější součástí vládní koalice - Občanské demokratické strany. Někteří komentátoři porovnávají současnou situaci v ODS se stavem, jaký nastal v této straně v roce 1997, kdy se z ní odštěpila část členů a vytvořila pozdější Unii svobody. Jaké jsou hlavní příčiny současného kvasu uvnitř ODS? To už je otázka pro politologa Petra Justa:

"Těch příčin bude určitě několik. Z těch objektivních je ta, že ODS je skutečně stranou vládní, nese významnou odpovědnost nejenom za chod své vlastní strany, nejenom za chod koalice, ale vlastně za chod státu jako celku. Podepisovalo se to na úspěších či neúspěších sociálních demokratů v době, kdy vládli. Teď jsou sociální demokraté v opozici a mají daleko výhodnější pozici pro vstupování do jednotlivých konfliktů a jednotlivých fází vládnutí, toho funkčního období. To jsou ty objektivní důvody, které občanské demokraty už apriori už trošku znevýhodňují oproti ostatním stranám, a tím pádem přinášejí dovnitř té strany daleko častěji určité nespokojenecké tendence, protože je nutnost vládnou v koalici, nemáme volební systém, který by umožňoval jedné politické straně, aby vládla sama a přesto většinově. Takže to je druhý problém, který se objevuje u občanských demokratů. Opětovně se ukazuje, že vstup do koalice se zelenými a lidovci nebyl vítán všemi občanskými demokraty. Ukázalo se to už při vlastním sestavování vlády, pak to na nějakou dobu utichlo, když vláda začala pracovat, ale nyní se opětovně vynořuje otázka, zda současná krize ODS v celém stranickém systému není tak trochu výsledkem nutnosti koaličního vládnutí s těmito dvěma koaličními partnery. No a pak v neposlední řadě musíme jmenovat i vlastní působení ODS, její politiku, program a prosazování této politiky a programu ve vládě. A to, co se ukazuje velmi často, i komunikace směrem k veřejnosti, směrem k voličům, kde rovněž je vnímán určitý handicap. Tato komunikace také může způsobovat určité problémy uvnitř ODS a ve vztahu ODS k ostatním prvkům ve stranickém systému."

Mirek Topolánek, foto: ČTK
Tvrdé kritice je podrobován zejména předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Co podle Vás především nezvládl?

"Předně bych řekl, že asi by bylo nefér obviňovat ze současného stavu ODS pouze Mirka Topolánka. Myslím, že občanští demokraté mají kolektivní vedení, aktivně vystupují navenek i všichni ostatní. Pokud jde o osobu Mirka Topolánka jako takového, je to osoba velmi živá, někdy i natolik, že právě ta komunikační stránka je mu vytýkána. Že někdy reaguje příliš zbrkle, příliš radikálně, že je stále tím 'chlapem s gulama' z Ostravska, což mohlo zapůsobit, jak tvrdí jeho kritici, z počátku, když vstupoval do této pozice. Teď mu ale vytýkají, že už je načase se trošku zmírnit a hrát více roli diplomatického předsedy vlády."

Pavel Bém, foto: ČTK
Změny v ODS, jak personální, tak ve způsobech a stylu prosazování svého programu, může nastartovat volební kongres, který začne 5. prosince v Praze. O tom, kdo se na něm stane novým předsedou strany, mohou napovědět oblastní sněmy ODS. Na nich se jak dosavadní předseda strany Mirek Topolánek, tak jeho protikandidát na tuto funkci, dosavadní první místopředseda OSD Pavel Bém snaží prezentovat své vize vyvedení strany na méně rozbouřené vody. Oba se také prezentovali hned na tom prvním sněmu, v Liberci. Mirek Topolánek na něj spěchal přímo z Bruselu, kde se zúčastnil mimořádného summitu Evropské unie k finanční krizi:

"ODS libereckého regionu za mnou vždycky stála. Nejsem schopen předvídat, jak se zachovají jednotliví delegáti na kongresu, ale snažím se přesvědčit členy ODS, že teď je třeba se semknout. Je třeba jasně identifikovat příčiny těch porážek, podívat se, které jsou krátkodobé, které jsou dlouhodobé, a v tom roce a půl, který nám zbývá, udělat takové kroky, a tím myslím nejenom personální, ale i v naší politice, v identifikaci našeho voliče, k nabídce tomu voliči tak, abychom měli šanci ty příští volby vyhrát."

Pražský primátor Pavel Bém před libereckými občanskými demokraty prohlásil, že společná diskuse v tuto chvíli určitě není jen o podpoře, ale o základních otázkách, co ODS udělala špatně, co má změnit a kam má jít, aby se stala čitelnější pro voliče:

"To, co mimochodem bylo také konstatováno, že s velkou pravděpodobností na regionálním sněmu Libereckého kraje nikdy nebylo tolik vrcholných politiků ODS, což také samo o sobě přece jenom napovídá, že asi nejspíše ta výzva k nějaké komunikaci s členskou základnou dovnitř ódéesky je naprosto nezbytná. A myslím si, že to členové regionálního sdružení ocenili."

Otázkou však zůstává, jak ocení oba kandidáty delegáti kongresu a komu dají svůj hlas při volbě předsedy ODS. Naprostá většina z konaných oblastních sněmů ODS vyjádřila svou podporu kandidatuře Mirka Topolánka na šéfa strany. Pavel Bém na druhé straně nemá plnou podporu ani ve své baště - v Praze.