Labe - významná dopravní tepna

Českou republikou protéká několik řek. Jednou z těch nejznámějších je Labe, které je významnou dopravní tepnou. Po jeho hladině denně plují naložené remorkéry s nejrůznějším materiálem. Koryto řeky je však poměrně mělké a tak už před dávnými lety naši předkové řešili, jak náklad přepravit. A právě Labi a plavbě po ní je věnována následující rubrika Hanky Bakičové.

V Děčíně, hlavním sídle Československé plavby labské, i v přilehlém okolí neprobíhá jen plavba nebo nakládka a překládka zboží. V loděnicích ve Chvaleticích a v Křešicích se také opravují a staví nové lodě. Křešickou loděnici jsem navštívila a měla jsem možnost hovořit s jejím ředitelem inženýrem Milanem Rabou, který mi vysvětlil, co si mám představit pod pojmem říčně námořní loď. Jednu takovou totiž v Křešicích právě stavěli. Přiznám se, že i přesto, jak pan ředitel Raba řekl, se jedná o střední třídu, byla jsem velikostí lodě ohromena. Viděla jsem třeba komory, do kterých se podle potřeby čerpá nebo zase odčerpává voda. Při návštěvě výrobní haly jsem měla pocit, že český um, fortel a zlaté ruce se ještě tak docela nevytratily.

Tak doufejme, že námořníkům se nemoci vyhýbají. A s~pozdravem Ahoj jim přejme šťastnou plavbu. A pokud se chcete, vážení posluchači, podívat na české lodě, máte možnost přímo na webových stránkách Československé plavby labské adresa: www.cspl.cz