Lauder versus Česká republika

Ronald Lauder

Česká republika nemusí americkému podnikateli Ronaldu Lauderovi zaplatit náhradu škody ve výši až 500 milionů dolarů. V pondělí tak v Londýně rozhodl tribunál, který jednomyslně zamítl Lauderovu žalobu a všechny jeho nároky vůči České republice. Více o tom Milena Štráfeldová.

Vladimír Železný
Příčinou sporu byly Lauderovy investice do České nezávislé televizní společnosti. ČNTS byla pět let servisní organizací komerční televize NOVA, a přinášela tak Lauderovi a jeho americké společnosti CME značné zisky. V roce 1999 však došlo k roztržce mezi Lauderem a ředitelem TV NOVA Vladimírem Železným. V jejím důsledku začala servisní služby Nově poskytovat společnost CET 21, ovládaná Železným. Lauderova společnost CME tak přišla o své dosavadní zisky z komerčně nejúspěšnější české televize. Podle Laudera se jednalo o částku 400 až 500 milionů dolarů. Lauder proto obvinil český stát, že jeho investice do ČNTS dostatečně neochránil. Americký podnikatel vycházel ve své žalobě ze smlouvy o vzájemné ochraně investic, kterou uzavřely Československo a Spojené státy v roce 1991. Rozhodčí tribunál ale všechny Lauderovy nároky zamítl. Petra Hájíčková z ministerstva financí k rozhodnutí arbitráže uvedla:

"Rozhodčí tribunál shledal, že Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v době vydání licence společnosti CET 21 neučinila nic, co by porušovalo dohodu o ochraně investic uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy."

Majitel licence na vysílání Novy CET 21 je s rozhodnutím londýnské arbitráže spokojen. Mluvčí CET 21 Martin Chalupský však poukázal i na to, že Lauder během své dosavadní kampaně proti České republice její zájmy ve světě silně poškodil. Lauder například vydával celostránkové inzeráty ve světových médiích, které měly varovat zahraniční investory před investováním v České republice. Martin Chalupský k tomu řekl:

"Myslím, že je na místě se ptát, jakým způsobem Ronald Lauder odškodní Českou republiku za dva roky mediální pomlouvačné kampaně."

Podle ministerstva financí nadále probíhá druhé arbitrážní řízení, v němž kvůli nedostatečné ochraně investic žaluje Českou republiku přímo společnost CME. Český stát dosud jen na poplatcích a honorářích pro právníky zaplatil za arbitrážní řízení s Lauderem přes sto milionů korun.