Lékařů je podle ministerstva hodně, ale nejsou tam, kde mají být

r_2100x1400_radio_praha.png

Lékařský odborový klub pohrozil stávkou v nemocnicích. K ní by mohlo dojít, pokud se Ministerstvo zdravotnictví nepostará o zvýšení platů lékařů na začátku nového roku. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Tomáš julínek, foto: ČTK
Výše platů je podle předsedy klubu Martina Engela příčinou současné situace ve zdravotnictví. Tu označil za kritickou. Z nemocnic odcházejí lékaři a hlavně některá menší zařízení už prý mají problém zajistit kvalitní péči. Proto lékařské odbory požadují rázné zvýšení platů, a to nejpozději od ledna.

„Navrhujeme zvýšení základních tarifních odměn o 30 procent.“

Odbory vyzývají ministra Tomáše Julínka, aby přestal zatajovat skutečný stav věci a přiznal personální krizi ve zdravotnictví. Předseda Lékařského odborového klubu připomíná, že v dohodovacím řízení o zvýšení úhrad zdravotní péče na příští rok se nemocnice se zdravotními pojišťovnami nedohodly. Rozhodnout by tedy měl ministr zdravotnictví vyhláškou. To by umožnilo ředitelům nemocnic okamžitě zvýšit tarifní platy. Přáním lékařů v nemocnicích v delším časovém horizontu je zvýšení platů až na trojnásobek průměru v zemi. Nyní mají asi dvojnásobek, zatímco v Evropě se platy lékařů pohybují mezi troj a pětinásobkem průměru. Odboráři upozorňují, že to nesouvisí s ekonomickou silou té které země, ale s jejími prioritami. Martin Engel říká, že zdravotní zařízení nemají prostředky na vyplácení adekvátních mezd, zatímco na účtech zdravotních pojišťoven se peníze hromadí.

„Ke konci roku to má být až 40 miliard. To je situace, která tady nikdy nebyla. Myslíme si, že vybrané peníze patří poskytovatelům a nikoli, aby se hromadily na účtech zdravotních pojišťoven. Považujeme to za dárek pro ty nabyvatele, když se mluví o privatizaci pojišťoven, aby šly do privatizace s tučnými účty. Myslím, že nikdo z pacientů ani nás zaměstnanců si to nepřeje.“

Ministerstvo zdravotnictví s výroky o personální krizi v nemocnicích nesouhlasí. Tvrdí, že počet lékařů je nad průměrem Evropské unie, ale nemáme je tam, kde je potřebujeme. Podle mluvčího ministerstva Tomáše Cikrta si lékařské odbory vlastně přejí návrat socialismu, to znamená všem stejně navýšit platy bez ohledu na kvalitu. V podstatě prý navrhují vyrabovat účty zdravotních pojišťoven.

„To, že je tam nyní přebytek, to je přece dobrý signál. Uvědomme si, že máme za dveřmi finanční krizi, že se jistě příští rok projeví i u nás. Buďme rádi, že ten relativně autonomní systém veřejného zdravotního pojištění bude před touto krizí chráněn.“

Lékaři ale oponují. Nechtějí přece vybrat z pojišťoven celý 40miliardový přebytek. Navrhují, aby většina peněz z přebytku šla na zlepšení péče o pacienty a všichni zdravotníci, tedy nejen lékaři, by mohli dostat část, odhadem čtyři až šest miliard. Také zaznívá argument, že dříve byly zdravotní pojišťovny v hlubokém deficitu. Teprve předchozí vláda takříkajíc napumpovala do pojišťoven státní miliardy. Stát tedy pomohl a pojišťovny by nyní mohly tuto pomoc navracet. Tomáš Cikrt ale připomíná, že kvůli celosvětové finanční krizi už příště nikdo nevykryje zadlužování zdravotnictví. Peníze prostě nejsou. To, že zrovna nyní lékaři hovoří o personální krizi a žádají zvýšení platů, prý není náhoda.

„Toto jsou všechno staré odborářské argumenty. Dostávají se teď na povrch jako úžasná nová zpráva nějaké čtyři dny před volbami.“

Šéf lékařských odborů odmítá narážky na socialismus jako staré floskule. Samozřejmě prý nechce, aby měli všichni stejně, zdravotníci by ale měli mít stejnou jistotu, jako mají v Evropě. Tomáš Engel odmítá i narážku na blížící se volby.

„Mě žádné volby nezajímají. Kdybych s tím vyšel za měsíc, tak se řekne, že se vyhláška připravila a že jsem měl reagovat dřív. Pokud je nenormální stav, že pan ministr nekomunikuje s odbornými společnostmi, nekomunikuje s odbory, s Českou lékařskou komorou, tak toto je výsledek.“

Pokud ministerstvo požadavek lékařských odborů nevyslyší, jsou odbory připraveny jít i do stávky.

„Náš návrh by samozřejmě byl, a to říkám na rovinu, jít do stávky asi v lednu, až budeme předsedat Evropské unii, aby i evropské struktury věděly, jaká bídná situace tady je a co vlastně jenom chceme.“