Letos má být na školství peněz dost

zakladni_skola_brno1.jpg

Zdá se, že na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy si letos nestěžují na chybějící peníze ze státního rozpočtu pro oblast školství. Například na školy zřizované obcemi a kraji má letos ministerstvo o 3,2 miliardy korun víc než loni. Díky tomu bude možné zvýšit příspěvek na žáka i dotace pro soukromé školy. Více peněz bude i na platy učitelů, které by se měly letos zvýšit až o šest procent, libuje si ministryně školství Petra Buzková. Čas ukáže, zda oprávněně.

A na co budou vynaloženy další "školské" prostředky? Josefa Beneše, ředitele odboru vysokých škol na zmíněném ministerstvu jsem se zeptal, co především odlišuje jejich letošní rozpočet od loňského: "Že se navýšil asi o 2,8 miliardy korun, ve vzdělávací činnosti to navýšení činilo asi 14 procent a bylo z velké části použito na navýšení počtu studentů, pak na bonifikaci za absolventy a především na rozvojové programy, kde došlo k asi padesátiprocentnímu navýšení prostředků. Vysoké školy si vlastně řeší svoje problémy, odstraňují slabé stránky, posilují silné stránky. Na to připraví projekty a my je podporujeme."

Je také pamatováno na studium našich studentů v zahraničí a zahraničních studentů u nás?

"Především je pamatováno na studium našich studentů v zahraničí. My tato studia podporujeme stipendií, která činí zhruba 10 tisíc korun měsíčně každému studentovi. Prakticky tím pokrýváme veškerou poptávku vysokých škol po studiu v zahraničí."

Zvyšuje se počet zahraničních studentů u nás a našich v zahraničí?

"Tyto počty se zvyšují, oboje, ale z těch zahraničních studentů u nás se především zvyšují počty slovenských studentů. Ale i z jiných států, nejen Evropské unie, z celého světa se ty počty zvyšují."

Nemalé peníze půjdou také na rozvojový program, který od letošního 1. září upravuje učební plány základních škol. Podstatu programu mi vysvětlila ministryně školství Petra Buzková: "Mezi třetí a pátou třídou budou zařazeny nové tři vyučovací hodiny, které budou použity na vyučování prvního cizího jazyka. Dále bude zařazena jedna nová vyučovací hodina mezi sedmým a devátým ročníkem, a to je opět hodina, která bude použita na výuku cizího jazyka: buď rozšiřování znalostí první cizího jazyka, nebo zavedení druhého cizího jazyka. Dále pak v šesté třídě bude zařazena ještě jedna hodina, tzv. hodina disponibilní, o jejímž použití rozhodne ředitel školy. Tato hodina by měla být využívána především na procvičování již naučené látky."

Finance pro tento program jsou zabezpečeny, a podle ministryně Buzkové záleží jen na vedeních jednotlivých škol, zda rozšířená výuka cizích jazyků bude žákům nabízena poutavou formou.