Letošní Den české státnosti bude patřit Čechům ve světě

Lucie Wittlichová (druhá zleva)

V posledním týdnu letošního září proběhne v Praze celá řada akcí věnovaná zahraničním Čechům. Vyvrcholí 28. září, oslavou Dne české státnosti v Národním divadle. Nad celým projektem věnovaným našim krajanům převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus. Patronaci má i ministr zahraničí. Jedním z hlavních organizátorů Dne české státnosti je stejnojmenná obecně prospěšná společnost, která jeho oslavy připravuje už tradičně. Ředitelku společnosti Lucii Wittlichovou jsme pozvali k mikrofonu:

Lucie Wittlichová (druhá zleva)
Proč je letošní Den české státnosti věnován právě krajanům a exilu?

"Česká státnost je široký pojem, na který se nedá jednoznačně odpovědět. Co je to vlastně česká státnost? Takže my si volíme každý rok jiné téma. A když jste se ptala, proč jsou to letos Češi žijící ve světě, tak je to proto, že jsme přesvědčeni, že českou státnost netvoří hranice tohoto státu. Že si naopak státnost v sobě nosíme. A ti, co odcházejí, si ji odnášejí s sebou. A já jsem naopak přesvědčena, že právě pro ty, kteří museli, ať dobrovolně nebo nedobrovolně a v různých dobách, opustit svou zemi, je pocit domova daleko silnější. Daleko intenzívnější, než pro nás doma, protože pro nás je to cosi samozřejmého. A o některých otázkách už třeba ani neumíme vůbec přemýšlet nebo se jimi nezabýváme. Na rozdíl právě od těch, kteří odešli. My se těmi Vzkazy domů chceme vlastně podívat na otázky spojené s českou státnosti jejich očima, na základě jejich zkušeností a prožitků, všech okolností, kdy oni museli opustit vlast."

Tentokrát se nebude jednat o akci jednoho dne, ale celého týdne. Čím vaše obecně prospěšná společnost Dny české státnosti do tohoto týden přispěje?

"Naše společnost iniciovala celý tento projekt, který se nakonec rozrostl do týdne akcí. Konkrétně si vzala za úkol, stejně jako v předchozích letech, uspořádat slavnostní představení v Den české státnosti. Tentokrát bude v Národním divadle. Budeme mít možnost sledovat představení brněnského Národního divadla Korespondence V + W. Tedy korespondence mezi přáteli a spolupracovníky, z nichž jeden odešel a druhý zůstal doma. Dále budeme vydávat publikaci, ve které představíme třicet příběhů, třicet zajímavých osudů. A ve spolupráci s Lidovými novinami budou vycházet příběhy dalších lidí v denním tisku. V září by pak měl vyjít celý sešit 100 + 1 příběhů v magazínu Lidových novin. A poslední částí tohoto projektu by měla být výstava na Piazettě Nové scény Národního divadla."

Vraťme se ještě k tomu slavnostnímu představení, kterým vlastně celý týden věnovaný zahraničním Čechům vyvrcholí. Pro koho bude to představení určeno? Bude přístupné i veřejnosti, nebo tam naopak budou jenom krajané, kteří sem přijedou?

"My jsme samozřejmě rádi, že se do toho zapojila spousta dalších institucí, ať státních či neziskových, a že se nám v tom týdnu podaří dostat krajany ze zahraničí k nám domů, do Prahy. Takže počítáme s tím, že velká část divadla bude obsazena právě krajany. Ale diváci si pravděpodobně budou moci lístky koupit i v pokladně Národního divadla."

Už máte nějaké první reakce od těch, komu je celý týden určen? Od krajanů, exulantů, zahraničním Čechů?

"Máme. Máme řadu reakcí. Tím, že je chceme představit prostřednictvím příběhů, tak je oslovujeme. A musím říct, že jsou velice potěšeni tím, že jsme si na ně vzpomněli. Nemyslím tím jenom nás, protože nad projektem převzal záštitu prezident republiky a ministr zahraničních věcí. Oni cítí, že se to téma najednou dostalo na pořad dne. Myslím si, že si to zaslouží a že to cítí jako určitou vděčnost."

V týdnu od 24. do 30. září proběhnou v Praze i další akce. Kromě představení nazvaného Vzkazy domů v Národním divadle to bude konference Krajané a problém generací a připravují se i další semináře a debaty na krajanské téma. Ve čtvrtek 29. září bude zahájen Mezinárodní krajanský festival, v jeho rámci se krajané vydají i na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. Folklorní soubory vystoupí i na slavnostním večeru v Památníku na Vítkově. Dojde také na předání cen Významná česká žena ve světě. A chybět nebude ani přehlídka filmů s krajanskou a exilovou tematikou. Na projektu se tentokrát podílí i Český rozhlas, který už teď chystá soutěž o největšího zahraničního Čecha roku 2012. Toho si vyberou svým hlasováním sami posluchači rozhlasu.