Lidé pro Evropu - nový projekt Národního muzea

Národní muzeum v Praze
0:00
/
0:00

Národní muzeum představilo veřejnosti svůj nový projekt nazvaný Lidé pro Evropu. Jedná se o internetový portál, který představuje významné osobnosti středoevropského regionu, jejichž dosah je ovšem celoevropský. O projekt se zajímala Martina Lustigová.

Národní muzeum představuje významné postavy prostřednictvím internetové prezentace. Zastoupeni jsou politici, umělci, duchovní postavy i vědci. V seznamu nechybí například T. G. Masaryk, Karel Čapek, Karel IV. nebo Josef Suk. Jak byly jednotlivé osobnosti vybírány? To je otázka pro vedoucího projektu Michala Stehlíka:

"Základní debata proběhla mezi českým Národním muzeem a slovenským Národním muzeem. Původně jsme chtěli zařadit pouze třicet osobností, ale dobrali jsme se ke čtyřiceti a dalších třicet skončilo pod čarou. Takže pro nás je to spíše první krok. Nedovedeme si představit, že bychom se shodli na čtyřiceti osobnostech, které jsou absolutní. Ostatně to teď potvrzují nejrůznější ankety. Takže šlo spíše o dohodu obou Národních muzeí s tím, že budeme pokračovat i nadále."

Jen pro zajímavost - kdo skončil pod čarou?

"Po čarou nám skončili někteří hudebníci, například Mysliveček, někteří vědci ze Slovenska, někteří politici (především z 20. století), například Edvard Beneš. Takže to jsou osobnosti, které se nám do toho celoevropského kontextu nevešly, řekněme, v prvním kole, takže budeme pokračovat dále a myslíme, že ty osobnosti budeme rozšiřovat i v dalších letech."

V jakém časovém horizontu bychom se mohli rozšíření projektu dočkat?

"Já si myslím, že v této chvíli se především budeme snažit, abychom vychytali to, co ten portál může mít za chybičky. Přece jenom je to velmi rozsáhlý portál v několika jazykových mutacích."

A chybičky se opravdu vloudily. Například: jako místo úmrtí svatého Vojtěcha je uvedeno Hnězdno - pravdou je, že tam byl pohřben, nicméně zahynul při misijní cestě mezi pohanské Prusy. Zarážející jsou i popisky u některých fotografií - například u fotografií T. G. Masaryka by uživatele jistě zajímalo, při jaké příležitosti, kde a kdy vznikly. Možná také udiví, že mezi umělci není ani jeden sochař, přestože jejich díla by pro trojrozměrnou prezentaci byla vhodná. Zato je nám k dispozici trojrozměrná prezentace ex-libris Alfonse Muchy. Jak jsou vlastně trojrozměrné předměty určené k digitalizaci vybírány?

"Po výběru osobností autoři dostali jako svůj první úkol vytipovat v muzejních sbírkách předměty, které se vztahují ke konkrétním osobnostem, a tyto předměty navrhnout pro digitalizaci. Potom jsme také museli některé předměty škrtat. Šlo o výběr autorů v komunikaci s kurátory českého Národního muzea a slovenského Národního muzea."

Co konkrétního v sekci trojrozměrných předmětů web nabízí?

"Od posmrtné masky T. G. Masaryka, přes jeho oblek, až třeba po návštěvu Palackého salonu."

Vedle trojrozměrné prezentace návštěvník na internetových stránkách najde hlavní životopisná data vybrané osobnosti a je mu představeno její dílo. Nechybí ani vysvětlení, co konkrétní osobnost znamenala pro Evropu. Celý projekt je určen především školám a studentům. A kolik zpracování stálo?

"Tento projekt za rok jeho fungování stál 4 miliony korun, přičemž padesát procent jsme získali z Evropské komise (z programu Culture 2000). Na zbylých padesáti procentech jsme se podíleli se slovenskými a italskými partnery. Největší tíže ležela na českém Národním muzeu."

www.lideproevropu.cz