Lidé se už nebudou moci vyhýbat úředním obsílkám

Od počátku července se lidé nebudou moci vyhnout soudním obsílkám. Novela občanského řádu má zrychlit a zjednodušit projednávání civilních sporů. Dosud se totiž jednání protahovala kvůli tomu, že si lidé odmítali zásilku převzít.

Zákon vyřešil situaci revoluční novinkou. Považuje dopis za doručený i v případě, že se ho nepodaří adresátovi do stanovené lhůty osobně předat. Poštovní doručovatel hodí zásilku do schránky a nebude ji posílat zpět adresátovi.

"Nová úprava oproti té stávající přesouvá odpovědnost za doručení ze státu na občana,"

uvedla tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti Veronika Ludvíková. Princip spočívá v tom, že každý občan, který se nezdržuje na adrese trvalého pobytu, musí nahlásit svoji doručovací adresu. To by mělo výrazně zrychlit projednávání civilních sporů.

"Změna doručování tedy výrazně napomůže spravedlnosti v této zemi. Zrychlí, zkvalitní a v neposlední řadě také zlevní soudní řízení."

Kdo se chtěl dříve vyhnout nepříjemné obsílce, tak ji prostě nepřebíral a spory se mohly táhnout i několik let. Jeden příklad za všechny - když se člověk úspěšně jeden rok vyhýbal řešení přestupku, byl už promlčený. Soudy a úřady si od novely také slibují, že lidé už nebudou moci bojkotováním obálek s nepopulárním modrým pruhem brzdit soudní procesy nebo exekuce.

"Až dvacet procent zásilek je doručeno, až na pátý pokus,"

připomněla současnou situaci mluvčí Veronika Ludvíková. To už bude minulostí. Zásilky budou totiž budou ve své drtivé většině doručeny na první pokus. A co to bude pro lidi znamenat? Především nahlásit úřadům adresy, na které chtějí zásilku doručit. Mnoha lidem to však může přinést i potíže. Mohou být na dovolené a nebo jim někdo poštovní schránku vykrade.

"Každý, kdo má nějaký zásadní objektivní důvod, proč nemohl zásilku převzít, se může obrátit na soud, který může rozhodnout o neúčinnosti rozhodnutí. A soudy budou brát v potaz jen závažné námitky, jako je třeba hospitalizace nebo dovolená."

Další novinkou je elektronické doručování dopisů. Ministerstvo vnitra od začátku července spouští nový systém tzv. datových schránek - ty si musí nechat povinně zavést každá společnost, pro občany jsou dobrovolné. Datové schránky však nedávno kritizovali zástupci Soudcovské unie. Podle nich nejsou soudy na přechod na elektronickou komunikaci dostatečně vybaveny. Ministerstvo námitky částečně uznalo, a bude proto datové schránky postupně zavádět až do listopadu.