Magičnost Prahy v jazyce

Na magičnosti Prahy musí něco být. Jinak by do ní každý rok nepřijíždělo stále více a více turistů. Ale jak se její magičnost projevuje v jazyce? Nejvýraznější rys Prahy je prý její labyrintnost, melancholičnost, zchátralost, provinční ospalost a zapšklost. Volně cituji z knihy Angela Ripelliniho Praha magická. Všechny tyto přívlastky už asi neplatí. Ale přesto, některé asi ano. Praha je spojována s Franzem Kafkou. Co na to jazyk?

V češtině je slovo kafkárna. Odkazuje k absurnímu životnímu pocitu, který vyjadřuje ve svých spisech Franz Kafka. Pomocí přípony -árna se v češtině pravidelně tvoří podstatná jména, která vyjadřují místa nějaké činnosti - plovárna, kavárna, noclehárna, lékárna; nebo jména akce nebo situace. Podstatných jmen prvního typu je velké množství. Druhý typ je méně častý a patří do něj slova našeho typu - tedy kafkárna. Ale i další podstatná jména nabytá emocionalitou - fízlárna, lumpárna, šaškárna, sprosťárna, cvokárna,švejkárna, kulišárna, snobárna, prasárna.

Další příponou tvoříme názvy některých států, je to přípona -istán. (Pákistán, Kurdistán, Afgánistán, Tádžikistán...). Nejsou to státy blízké, ani evropské, ani příliš prosperující...Pomocí této přípony je vytvořené slovo Absurdistán. Někdy se už píše s malým písmenem. Neodkazuje k žádné konkrétní zemi, ale k situaci, kdy je všechno nesmyslné: ...předchozí čtyřicetiletý absurdistán (citace z LN 1999); A jak u nás ten Absurdistán řehtá dál (citace z MfD 1992). Absurdistán evokuje nesmyslné jednání, většinou byrokracie. Druhá ukázka k ní odkazuje. Slovem řehtá připomíná frazém - úřední šiml a úředním šimlem označujeme byrokracii. Zdá se, že absurdistán a kafkárna jsou v některých kontextech synonymní.

Stejnou příponou -istán se tvoří i další podstatná jména, ale už jen jako slova vytvořená k jednorázovému užití, jsou to kulakistán, které vytvořil v románu Sestra Jáchym Topol. Místo, kde vládnou kulaci. Odkazuje do padesátých let. V Lidových novinách v roce 1999 najdeme slovo Prezidentistán, které je v daném článku synonymní s Tádžikistánem, kde neomezeně vládne jeho president.

Co to má co dělat s Prahou magickou? Absurdistán a kafkárna vyjadřují její atmosféru.

Slova kulakistán a Prezidentistán s ní nemají zdánlivě společného nic.

Na slyšenou příště.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz