Marie Restituta - hra o jeptišce popravené nacisty

marie_restituta5.jpg

Šašek Feste je postava z divadelní hry Williama Shakespeara Večer tříkrálový. Je figurou, která klade mnohdy nepříjemné otázky a otáčí věci naruby. Divadlo Feste chce být podobně provokující. "Podněcuje společenskou diskusi, do následujících let si zvolilo téma národní identity", čteme v jejich prohlášení. Společně s Vilémem Faltýnkem teď navštívíme reprízu jejich nejnovější inscenace Marie Restituta.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích slaví letos 800 let od založení. Jednou z akcí k tomuto výročí je nová inscenace o místní řeholnici, kterou za války popravili nacisté.

Vcházíme do kostela, po několika metrech se v pravo otevírá prostor boční kaple. Před mříží stojí staré nemocniční lůžko na kolečkách, jeden z hlavních prvků výpravy. Diváci usedají v lavicích. Poslední paprsky večerního slunce osvětlují scénu před oltářem. Mramorová křtitelnice po levé straně pamatuje skutečnou Marii Restitutu. Zde byla v dětsví pokřtěna. Později vstoupila do řádu Františkánek křesťanské lásky a za války pracovala v brněnské nemocnici. Po udání byla obviněna Gestapem, že přepsala protihitlerovskou báseň od pacienta a 30. března 1943 ji sťali gilotinou. V roce 1998 ji papež Jan Pavel II. blahořečil.

Hru napsal spolupracovník Divadla Feste Jakub Macek za účasti režiséra představení Pavla Gejguše.

Jan Grundmann a Barbora Milotová
Gejguš: "Říká se, že když člověk umírá, tak mu v posledních minutách proběhne před očima celý život. Podobně je naše inscenace taková koláž, jak by mohl Marii Restitutě v hlavě proběhnout její život. To byla výchozí idea, kterou jsem se řídil, když jsem ten Jakubův text míchal a slepoval do koláže vzpomínek."

Hra trvá zhruba 40 minut a líčí základní události ze života jeptišky Heleny Kafkové, která přijala jméno Marie Restituta. Autentické prostředí posiluje dokumentární linii inscenace. Použité umělecké prostředky naopak zesilují divadelnost vyprávění. Mikrofony například snímají zvuky z rekvizit a ty jdou upravené zpět do hlediště, okolí jeptišky reprezentují muži a všechny postavy hraje Jan Grundmann, na stěny a strop kaple se promítají grafické a textové kompozice. Režisér Pavel Gejguš končí studium režie na brněnské JAMU.

Gejguš: "Začalo to tak, že nás oslovil místní kaplan Honza Hanák, který vymyslel řadu kulturních programů tady v kostele, protože Zábrdovice mají 800 let výročí. Líbila se mu představa, že by tu v kostele bylo divadlo. Mě oslovilo Feste a já jsem byl z toho prostoru nadšený. A přemýšleli jsme, co by se sem tématicky hodilo, a Honza Hanák nás upozornil, že existuje Marie Restituta, že to je místní světice a jediná rodačka z Brna, která byla blahořečena."

Premiéra byla na konci května. Marii Restitutu hraje herečka divadla Feste Barbora Milotová. Je v představení nějaká scéna, kterou považuje pro sebe za klíčovou?

Milotová: "Abych vám pravdu řekla, to představení je docela krátké a ucelené a já tam žádnou klíčovou scénu nemám. Spíš je to tak, že s každou reprízou se pro mě vyskytne nějaká novinka, nějaké situace nebo nové spojení, něco mi docvakne. Takže pokaždé je to představení nové, máme za sebou málo repríz."

Jste katolička? Jste věřící?

Milotová: "Ne, ne, určitě ne. Taky jsem se o tom musela docela dost dozvědět, vyptávala jsem se. Ta Marie Restituta do řádu vstoupila v první řadě proto, že chtěla pomáhat lidem. Nebyl pro ni hlavní Bůh a víra. A to je mi blízké, v tom jsem se s ní ztotožnila. Přes tu její lidskost, přes to, že ona vždycky chtěla pomáhat lidem. A proto do toho řádu vstoupila, přestože její rodina si to nepřála. Vydupala si to."

Také kolega Milotové Jan Grundmann hledá aktuálnost v jiné než religiózní rovině příběhu.

Grundmann: "Já si myslím, že kdyby to nebyla jeptiška nebo kdyby to byl normální člověk, tak takový osud potkal třeba hromadu lidí. Že udělali něco, za co byli nacisty nebo komunisty nespravedlivě odsouzeni. K trestu smrti nebo vězení. Takže spíš jsem na to koukal jako na osud člověka než jako osud jeptišky."

Režisér shrnuje:

Gajgoš: "Vlastně každá doba má nějaký systém, který se snaží umlčet nepohodlné lidi. Restituta je výjimečná v tom, že se nebála vypovídat, stát za svým názorem, za svojí pravdou, a to je to, v čem byla silná a proč ji potom zpětně blahořečili."

A z čeho vyplývá ta její síla?

Gejguš: "Určitě se opírala o svoji víru. To se z jejího životopisu nedá vyjmout, to jsem se snažili ctít, že to pro ni byla opora."

A může být člověk, který nemá boha v katolickém nebo jiném smyslu, stejně silný?

Gejguš: "Já myslím, že určitě, dějiny to prověřily, že takoví lidé byli, kteří stáli proti nějakému režimu a dopadli podobně. A nemuseli být zrovna katolíci."

Členy divadla Feste a sdružení Reptos, které jeho činnost zastřešuje, jsou především studenti a absolventi Divadelní fakulty JAMU a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. "Spojuje nás vize otevřené společnosti, umění vyjadřující se k aktuálnímu dění a pozemek na Měsíci." Sdružení bylo založeno v roce 2004, aktivní činnost v oboru zahájilo na konci roku 2006, kdy se začal připravovat první projekt. V současnosti má Feste na repertoáru například tyto inscenace: Osmdesátdevět - trenažér revoluce, Havel píše Husákovi, Popis obrazu/Bildbeschreibung. Feste patří k živému hlasu mladého brněnského generačního divadla.

Foto: autor