Markéta toužila po řece. Co dělá dnes?

Na sklonku 50. let podlehl začínající spisovatel, autor prvotiny Rušný dům, Ludvík Vaculík lákání Československého rozhlasu a stal se redaktorem redakce vysílání pro děti a mládež. Vedle pořadů jako Pionýrská jitřenka se vysílal také Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct.

Ludvík Vaculík,  foto: ČTK
Nahrávky Vaculíkových reportáží známe pouze z vydaných přepisů, nahrávky byly v letech normalizace mazány a považovaly se za zničené. Až nedávno se mi podařilo v archivu dva pásky najít.
Foto: ČTK
Neznámý rozhlasový pracovník zachránil nahrávky před smazáním prostě tak, že z popisky odstranil jméno autora a název pořadu. Nezaměnitelná dikce ale reportéra prozradila, a ověřil jsem si to pak i v knize přepsaných pořadů Vidět svět novýma očima: oba tam byly. Jeden z nich - Markéta touží po řece aneb Jak je život těžký z ledna 1963 - vám dnes nabídneme z větší části k poslechu.

Když jsme potvrdili, že ztracená nahrávka je znovu na světě, Ludvík Vaculík navštívil naše studio. Připomněl třeba to, že v pořadu Mikrofon mladých a Včera mi bylo patnáct se věnoval tématům, kterými skutečně tehdejší mladá generace žila. Včera mi bylo patnáct měl spíš přitáhnout zájem mladší generace, Mikrofon mladých se věnoval vážnějším, hlubším a obecnějším tématům.

Pronikal pod povrch skutečnosti, odhaloval skryté kvality a krásy života. V každé větě je cítit jeho velká osobní angažovanost, emotivní přístup k tomu, s kým nebo o čem hovoří.

Ponechává v nahrávkách i autentické momenty svého překvapení, zklamání, znechucení a ironií - a vtipem a slovními hříčkami se před mikrofonem snažil své partnery vyprovokovat, aby se i oni naplno odhalili. Vytvořil svébytný druh zvukového portrétu.

J. Branžovský a V. Bozděch věnovali Vaculíkovým tvůrčím postupům v r. 1965 samostatný sborník Studijního oddělení ČsRo pod názvem Vidět svět novýma očima, který obsahuje textové přepisy následujících pořadů: Vašek je pašák (1962), Markéta touží po řece (1963), Proč byste také nekouřili aneb Monolog vášnivého nekuřáka (1958), Co se stalo s Josefem (1963), Zorka (1963) a Den podle představy a podle skutečnosti (1964, 1. cena v Rozhl. žatvě). V seriálu Mikrofon mladých byly odvysílány například pořady Co chybí mladým lidem na vesnici (1962), Několik rad našim tuzemským cizincům (1962) a Jeden z nás - Tesla (1962).


V Literárním naslouchátku jsme uvedli Vaculíkovu reportáž Markéta touží po řece aneb Jak je život těžký. Poslouchám spolu s vámi pořad starý 44 let a přemýšlím, jak by mluvila a myslela Markéta dnes. Také Ludvík Vaculík projevil přání znovu se setkat s Markétou, která v roce 1962 pracovala v mlékárně a toužila vystudovat medicínu. Chtěla by se naším prostřednictvím Ludvíku Vaculíkovi ozvat? Byli bychom velice rádi.

Telefon do redakce je 00420-221 552 927. E-mail: [email protected]. Poštovní adresa: Český rozhlas 7 - Radio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99.