Mezi pražci mladějovské úzkokolejky

mladejov_uzkokolejka1.jpg

Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, to je název akce, kterou už druhým rokem pořádá základní škola Kostelní náměstí v Moravské Třebové spolu s Průmyslovým muzeem v nedalekém Mladějově na Moravě.

Proč projekt vznikl, vysvětluje učitel Vlastimil Novák, který na něm s žáky osmých tříd pracuje:

"Tady ten projekt vychází z koncepce výchovy ke vztahu ke kulturněhistorickému dědictví, který v loňském roce teoreticky připravila řada odborníků - pedagogů a historiků na Karlově univerzitě v Praze. Cílem té výchovy je pozitivně působit na morální a hodnotový žebříček dětí, vzbudit v nich lásku ke svému regionu a památkám. My chceme v žácích vzbudit jakousi úctu k těm industriálním památkám, které jsou nedílnou součástí jejich života. Ukázat jim, že nejen velmi staré památky mají nějakou hodnotu, ale že i naprosto běžné, obyčejné věci jsou dokumentem doby."

Výběr průmyslové památky, na kterou se spolu s žáky zaměřil, byl prý jednoduchý. Mladějovská úzkokolejka je jedním z fenoménů regionu, a proto se pro účely projektu přímo nabízela. Vznikla za první světové války, je asi 10 kilometrů dlouhá a stavěli ji váleční zajatci. Dráha sloužila k převozu uhlí a lupku - suroviny vhodné k výrobě nehořlavých materiálů, který se v okolí Mladějova na Moravě těžil. Její provoz byl ukončen roku 1991 a dnes slouží turistům, stejně tak jako areál bývalé šamotky, továrny na výrobu žáruvzdorné hmoty, který se postupně přetváří na muzeum.

Na žáky čekala, a během čtyřdenního pobytu v mladějovském muzeu ještě čeká, řada akcí. Dozvěděli se zajímavosti o muzeu, vytvářeli z starých pražců sochy nebo pomáhali při renovaci několika exponátů, které se stanou součástí expozice. spolupracovali také s žáky speciální základní školy.

"Výsledkem projektu je pak happening pro veřejnost, kde žáci představí, co tady vytvořili. Do tvořivých činností se aktivně zapojí také návštěvníci. Žáci přitom představí divadelní hru, která tady během projektu vzniká a která se odráží v historii celého areálu. Bude také slavnostně odhaleno bludiště, které žáci vytvoří ze starých pražců."

A právě na bludiště jsem se zeptala Jiřího Šmídy, jednoho z osmáků, kteří se na stavbě podílejí.

"To bludiště bude zítra představeno pro veřejnost. Návštěvníci pojedou vlakem, prohlédnou si expozici muzea a čekají na ně i další atrakce, které jsme připravili."

Jak se staví takové bludiště?

"Museli jsme naložit asi 90 pražců, které jsme posbírali v okolí dráhy. Museli jsme je sem dovézt a pak se to podle návrhu staví do specifického tvaru."