Mezinárodní hudební centrum TIMUC chce přispět k oživení Terezína

r_2100x1400_radio_praha.png

V Terezíně zahájilo činnost Mezinárodní hudební centrum TIMUC. Jeho cílem je umožnit vzájemná setkání lidí všech kultur i oblastí umění. Je jedním z projektů, které mají město oživit. Po odchodu armády tu totiž zůstala prázdná třetina budov, pro které se hledá využití.

"Před druhou světovou válkou Terezín připomínal lázeňské město. Bylo neskutečně udržované a žilo tu 7 tisíc lidí. Město skutečně žilo. Dnes má necelé dvě tisícovky obyvatel a podnikatelé se tu nejsou schopni uživit. Tím, že odešla armáda, tak máme jednu třetinu města prázdnou. Budovy, které jsou přímo součástí města, jsou prázdné a my potřebujeme nové využití. Jenom je zrekonstruovat a pak nevědět, co s nimi, je nesmysl,"

řekl starosta města Jan Horníček a dodal, že své místo by v nově zrekonstruovaných budovách mohlo najít právě hudební centrum. Podle jeho ředitele Tomáše Květáka by v Terezíně měla mít své místo kultura v nejširším slova smyslu - koncerty, divadla, výstavy.

"Ten projekt je velmi rozsáhlý a půjde to postupně. Jak Terezín, tak další instituce píší různé granty. Terezín má také speciální položku v kapitole rozpočtu, takže i tam se na něj bude pamatovat. Věříme, že během 5 až 7 let bude město k nepoznání, opravdu centrem vzdělávání a kultury."

Terezín je jedno z mála míst, které zná celý svět a Mezinárodní hudební centrum TIMUC kontaktuje řada institucí a univerzit. Do Terezína každoročně přijíždějí desetitisíce lidí připomenout si jednu z největších tragédií v dějinách lidstva. Do zdejšího ghetta zavlekli nacisté na 155 tisíc Židů z celé Evropy. Kraj proto chce v Terezíně zřídit velké muzeum zabývající se holocaustem. Kolem něho by se soustředili špičkoví evropští historici a vysoké školy z celé Evropy by tam mohly na jedno - až dvousemestrové stáže vysílat své studenty. Na projektu vysoké školy se podílí také bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm, který připomněl, že kultura a hudba k Terezínu patřila i v jeho smutné historii.

"Kultura a hudba právě v těch nelidských podmínkách byla jedním z fenoménů, které dokázaly udržet lidskost a zbytky důstojnosti. Myslím, že se málo ví, že v Terezíně zaznělo více než 2500 přednášek z nejrůznějších oborů, které předneslo více než 500 přednášejících."

Náklady na oživení města jsou ale vysoké - odhadují se na částku 7,5 miliard korun. Jak dodal vicepremiér Alexandr Vondra, za poslední roky vzniklo mnoho představ, jak Terezínu vdechnout nový život.

"Mnohé měly veliké ambice, ale reálný život ukazuje, že není jednoduché shromažďovat tak velké prostředky, aby se to jednorázově podařilo. O to jsou cennější různé dílčí drobné iniciativy, které v Terezíně existují od pádu železné opony."