Miladě Horákové byla udělena americká Medaile svobody

r_2100x1400_radio_praha.png

Padesát šest let po smrti bylo dr. Miladě Horákové uděleno významné zahraniční ocenění - americká Truman - Reaganova medaile svobody za boj proti komunismu. Více už Milena Štráfeldová:

Truman - Reaganovu medaili svobody uděluje Nadace Památníku obětem komunismu osobám a institucím, které bojovaly za svobodu a demokracii. Jejími dosavadními nositeli jsou například papež Jan Pavel II. nebo český exprezident Václav Havel. 14. listopadu 2006 byla tato medaile udělena i Miladě Horákové. Americký prezident George Bush v průvodním dopise uvedl:

"Horáková nám pomáhá připomenout si odvahu těch, kdo povstali proti komunistickému útlaku, a sílu dobra k překonání zla."

Česká demokratická politička, vězněná nacisty i komunisty, byla v největším zinscenovaném procesu 50. let odsouzena k smrti. Stala se tak jedinou ženou, kterou československý komunistický režim popravil z politických důvodů. Spolu s ní bylo z vlastizrady obžalováno dalších jedenáct lidí. O charakteru soudního jednání v červnu roku 1950 vypovídá i dobové zpravodajství, vysílané v tehdejším Československém rozhlase:

"Sešli se jako špioni, záškodníci a rozvratníci, jako nejhnusnější lokajové nepřátel naší republiky, imperialistických válečných štváčů. Ohavný portrét trockistického záškodníka a špióna."

Vykonstruovanému procesu předcházel půlrok výslechů, psychického a často i fyzického mučení, kdy se obžalovaní museli naučit své výpovědi nazpaměť. Milada Horáková nakonec obvinění z vyzvědačství a vlastizrady odmítla. Prohlásila, že bojuje proti tzv. lidové demokracii, protože ji za demokratickou nepovažuje. Před vynesením rozsudku řekla:

"Své činy jsem dělala vědomě a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mne nalezen."

27. června 1950 byla Milada Horáková spolu s třemi dalšími odsouzenými popravena. Nepomohly ani světové protesty a žádosti o milost, které prezidentu Klementu Gottwaldovi zaslali například Albert Einstein nebo Winston Churchill. Před smrtí si Milada Horáková poznamenala:

"Ptáci už se probouzejí, začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou, musí se umět i prohrát. To není hanba."

Dcera Milady Horákové, která tuto středu Medaili svobody na české ambasádě ve Washingtonu přebírala, ji považuje za satisfakci pro svou matku.

"I v zahraničí si lidi uvědomují, jakou velkou oběť a jakou statečnost projevila, když bojovala jak proti nacismu, tak proti nacismu,"

uvedla Jana Kánská pro Českou televizi. Ceremoniálu na českém velvyslanectví se zúčastnil i odstupují americký ministr obrany Donald Rumsfeld. Současně tu byla zahájena výstava komiksu, který pro americké čtenáře přibližuje život Milady Horákové i vykonstruovaný proces, v němž byla odsouzena k smrti. V roce 1951 tento komiks vydala Rada pro Svobodnou Evropu.