Milan Kundera se v překladech neztrácí

Foto: Václav Richter

"Tato výstava je hlavně o překladech. A my chceme říci, že Milan Kundera není v překladech ztracen, že je v nich stále přítomen," vysvětluje Tomáš Kubíček, kurátor putovní výstavy s názvem Milan Kundera (neztracen) v překladech. Vznikla k poctě letošních devadesátin spisovatele a po Brně je nyní k vidění v Památníku národního písemnictví v Praze. Nabízí Kunderovy práce v různých jazycích, jeho málo známé kresby, fotografie, ohlasy na jeho díla z celého světa. A nechybí ani pasáže z románů, které zatím nebyly do češtiny přeloženy. Role překladatele se tady ujal sám Milan Kundera.

Foto: Václav Richter

Tomáš Kubíček,  foto: Václav Richter
Milan Kundera, rodák z Brna, žije přes 40 let ve Francii. Emigroval tam v roce 1975, komunistický režim v Československu ho pak o čtyři roky později zbavil občanství. V roce 1981 se ze spisovatele stal francouzský občan a postupně také začal psát ve francouzštině. Jeho romány jako Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Směšné lásky jej proslavily po celém světě a byly přeloženy do mnoha jazyků.

"Název výstavy vychází z toho, co se ví o Milanovi Kunderovi, že je velmi opatrný na své překlady, hlídá jejich významové konotace a snaží se co nejvíce usměrnit sémantické řečiště toho textu tak, aby odpovídalo tomu, co chtěl on sám napsat,"říká kurátor výstavy Tomáš Kubíček.

Foto: Václav Richter
"Výstava je orientovaná na překlady a my vlastně těmito slovy naznačujeme, že Kundera není ztracen v překladech, že v nich stále zůstává Milan Kundera. Současně se říká, že Kundera je ztracen pro českého čtenáře a my ukazujeme, že není ztracen pro českého čtenáře, že je zde stále přítomen, a to i v těch v překladech. A ta poslední rovina, že Kundera není ztracen v překladu, je rovina, která zdůrazňuje význam Milana Kundery jako někoho, kdo je - bez diskuse - součástí velké světové literatury," vysvětluje Kubíček záměry autorů výstavy.

Milan Kundera patří k nejpřekládanějším světovým autorům. Seznam jeho děl publikovaných po celém světě není jednoduché sestavit. Tomáš Kubíček a jeho spolupracovníci se do takového projektu pustili:

Foto: Václav Richter
„Zhruba během měsíce by měla vyjít publikace, která by to měla ukázat. Pracovali jsme na ní asi rok a půl a výsledkem našeho bádání ve všech možných databázích a katalozích vydavatelství je seznam asi 3 800 - 3 900 vydání Kunderových textů po celém světě. Počet jazyků, do kterých byly jeho knihy a romány přeloženy a publikovány, přesahuje čtyřicet."

Pokora ke čtenáři

Výstava nabízí i dvě svědectví o postoji Milana Kundery k překladům jeho textů a způsobu, jakým se snaží zasáhnout.

Kunderovy korektury prvního francouzského vydání románu Žert,  foto: Václav Richter
"Tím prvním je kopie prvního francouzského vydání jeho románu Žert. Je tam vidět nespočetné množství vpisků, škrtů, zuřivých vykřičníků, poznámek z rukou autora." To podle Tomáše Kubíčka ukazuje, jak moc byl Milan Kundera zklamán překladem jeho románu, který podle něj neodpovídal úplně textu, který napsal.

"Od tohoto okamžiku začíná ten moment, kdy se Milan Kundera pokouší zajistit, že čtenář bude mít k dispozici to, co opravdu napsal. Nejde o aroganci autora, který je hrdý na své slovo, ale je to pokora ke čtenáři, kterému chce nabídnout své myšlení v té podobě, v jaké si myslí, že by si ho zasloužil," dodává Kubíček.

Výstava nejenže představuje všechny velké romány Milana Kundery, ale i bezprostřední ohlasy na jeho dílo, včetně recenzí (i kritických) z různých světových médií. Nechybí ani úryvky z románů, které zatím nebyly do češtiny přeloženy. Převodu do české verze se proto ujal sám autor, Milan Kundera.

Foto: Václav Richter
"Při přípravě této výstavy nám bylo jasné, že bude nutné předložit českému návštěvníkovi také dosud nepřeložené překlady z knih Milana Kundery. Požádal jsem ho, aby je přeložil sám, a on tu výzvu přijal,"říká Kubíček.

"Byl jsem svědkem velmi náročného a velmi dlouhého procesu, kdy každé slovo Milan Kundera velmi trpělivě zvažoval, protože mu bylo jasné, že sice překládá ukázku, ale současně vytváří slovník pro překlady celých textů," vysvětluje Kubíček.

Dočkají se čeští čtenáři?

Reprofoto z publikace Milan Kundera  (neztracen) v překladech
Kdy a jestli vůbec budou romány Milana Kundery, které píše ve francouzštině, přeloženy do češtiny, není zatím jasné. Sám autor je totiž nepřekládá a ani nesvěřuje jiným překladatelům. Tomáš Kubíček se před časem a při jednom ze svých setkání s Milanem Kunderou na to zeptal.

"Mluvil jsem na toto téma s Milanem Kunderou už dávno, možná před deseti lety. Zeptal jsem se ho, jestli můžeme očekávat nějaký nový překlad jednoho z jeho románů, a on mi už tenkrát řekl: Nevím, kolik času mi zbývá. Nechci ho strávit překladem svých textů do češtiny. Překlad jednoho románu pro mě představuje rok práce. Myslím, že bych si měl ten čas, který mi zbývá, věnovat samotnému psaní. To mi tehdy řekl a myslím, že je to respektování hodné,"říká Kubíček.

Současně si ale prý nedokáže představit, že by v tuto chvíli mohl být Kundera přeložen do češtiny někým jiným než samotným Kunderou. Podle něj mohou čeští čtenáři přesto doufat. "Myslím, že čeští čtenáři určitě mají naději, že se dočkají překladu francouzských románů Milana Kundery," věří kurátor výstavy Tomáš Kubíček.