Miloš Kužvart oficiálním kandidátem české vlády na člena Evropské komise

Někdejší ministr životního prostředí Zemanovy vlády, sociální demokrat Miloš Kužvart

Někdejší ministr životního prostředí Zemanovy vlády, sociální demokrat Miloš Kužvart je od středy oficiálním českým kandidátem na pozici evropského komisaře. Více Herbert Brynda.

Nominaci poslance Miloše Kužvarta ve vládě podpořili jen ministři jeho mateřské strany, zástupci dvou menších koaličních stran se hlasování zdrželi. Kužvart byl navíc překvapivě nominován na evropského komisaře až do roku 2009, a nikoliv pouze na přechodné období do letošního listopadu, kdy vznikne nová Evropská komise. Premiéra Vladimíra Špidlu vedlo ke Kužvartově nominaci několik skutečností: analýzou životopisů evropských komisařů dospěl k závěru, že většina z nich byla národními rezortními ministry, přičemž Kužvart byl podle Špidly velmi úspěšným ministrem, který vyjednal řadu přechodných období. Další Kužvartovou předností pak bylo jeho angažmá v mezinárodních organizacích, například v agentuře UNITAR při OSN, a v neposlední řadě premiér Špidla ocenil i Kužvartovu účast na různých geologických expedicích.

"Mezinárodní zkušenosti jsou dostatečné, zkušenosti z rezortu a politické zkušenosti jsou také dostatečné, svůj význam mají také zkušenosti z mezinárodních expedicí. A konstatuji, že pan Miloš Kužvart v době před rokem 1989 nebyl členem žádného systému, který podporoval nebo využíval k osobnímu prospěchu totalitní režim, nýbrž se účastnil ekologických hnutí. Opět je to věc, která podle mého názoru ukazuje mimořádně dlouhou kontinuitu a stabilitu názorů tohoto kandidáta."

Zatímco nejsilnější česká opoziční strana - ODS - s nominací Miloše Kužvarta nesouhlasí, Brusel ji ústy mluvčího předsedy EK Kemppinena vysloveně přivítal. Neutrální postoj pak ke Kužvartovi zaujali komunisté. Menší koaliční strany sociálnědemokratického kandidáta akceptovaly i přesto, že se jim jako ideální eurokomisař nejeví. Bojový způsob výběru kandidáta podle politologa Bohumila Doležala svědčí o postupném vnitřním rozkladu vládní koalice:

"Především svědčí o nedostatku konsenzu ve vládní koalici, který zřejmě, jak ukazují některé poslední signály, narůstá. Na druhé straně zatím to premiér Špidla nedělal příliš často a snažil se vždy najít kompromis i ve velmi složitých situacích. Já bych tedy ani tak nevinil Špidlu z nějaké silové politiky, jako bych konstatoval, že dochází k jakémusi samovolnému, pomalému rozkladu vládní koalice. Nedokáže se dohodnout na některých významných věcech."

A jaký je názor samotného Kužvarta na míru podpory, kterou vládě získal i na výtky ohledně způsobilosti, jichž se mu dostalo? Bezprostředně po oficiální nominaci k tomu budoucí komisař pro Radio Praha uvedl:

"Je naprosto jasné, že tím ideálním stavem by byla jednomyslná podpora, jednomyslné hlasování a podobně. To, že jde o pouhou teorii je vidět na příkladu z naší vnitřní politiky, kdy dlouhou řadu měsíců není politická reprezentace schopná vybrat a schválit nástupce doktora Voleníka, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Jakmile se na české politcké scéně přejde do personálních záležitostí, okamžitě je to svým způsobem problém. Bylo by lepší mít mnohem silnější podporu, na druhou stranu i v jiných kandidátských zemích se vedla velmi dlouhá jednání."

Z úst odpůrců nebo kritiků Vaší nominace včetně vicepremiéra Svobody zazněl téměř jako jediný relevantní argument, totiž jakési narážky na Vaši jazykovou výbavu. Jak hodnotíte své znalosti světových jazyků, případně jednacích jazyků EU?

"Především musím zdůraznit, že se domluvím anglicky a je to věc, která byla i komentována ze strany stávající Evropské komise právě komisařkou Walstromovou, která konstatovala, že při dlouhých jednáních, která jsme vedli během přístupových jednání, s komunikací se mnou neměla sebemenší problém. Uvědomme si, že v oblasti životního prostředí byly vyjednány velmi důležité pasáže, důležitá přechodná období. Myslím si, že by v této věci neměl být žádný problém."

Za nejdůležitější úkol považuje Miloš Kužvart výběr týmu budoucího komisaře, přičemž už oslovil zástupce ze stávajících členských zemí EU. Českého kandidáta - spolu s dalšími devíti - musí ještě potvrdit předseda EK Romano Prodi.