Ministr Čunek přišel s revolučním návrhem v nájemním bydlení

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek posílil svůj obraz razantního politika. Navrhuje dvouletou výpovědní lhůtu z nájmu. To by vyvolalo revoluci v nájemním bydlení, ale i řadu protichůdných emocí. Jak se na návrh dívají nájemníci a majitelé domů?

Ministr Čunek přišel s návrhem, který by měl vyřešit vztahy mezi nájemníky a majiteli domů po roce 2010. Tedy od doby, kdy bude výše nájemného výlučně v jejich rukou bez regulace státu. Velkou bouři určitě vzbudí návrh, aby majitelé domů mohli dát svým nájemníkům dvouletou výpověď, a to bez uvedení důvodu. Co si o tom myslí Stanislav Křeček, předseda Sdružení nájemníků?

"Především je nehorázné, že příslušný ministr zasahuje do takové právní normy jako je občanský zákoník. To je přece věcí ministerstva spravedlnosti, které připravuje nový občanský zákoník. A takovéto amatérské zásahy tu koncepci rozbíjejí."

Výpověď, která by nebyla nijak odůvodněná, považuje Stanislav Křeček za svévoli, která by vedla k velké nejistotě ohledně bydlení. Návrh ministra Čunka naopak vítají majitelé, jako například Petr Doležal, člen správní rady Občanského Sdružení majitelů domů a bytů.

Jiří Čunek, foto: ČTK

"Ten návrh je pozitivní, jen se nám zdá, že přichází příliš pozdě. V novém občanském zákoníku je ještě navíc zakotvena možnost soudně se výpovědi bránit. To znamená, že pak mohou nastat případy, kdy soudy budou výpovědi rušit z důvodu dobrých mravů. Takový postup by samozřejmě zcela znehodnocoval tento návrh."

V Česku je asi 800 tisíc bytů s regulovaným nájemným, z nichž asi 420 tisíc vlastní buď jednotlivci nebo firmy. Zbytek je v majetku obcí. Návrh ministra Jiřího Čunka by se tak týkal velkého počtu lidí. Podporují ho koaliční partneři, někteří ovšem s výhradami. Například ministr zemědělství za ODS Petr Gandalovič chce, aby pamatoval na staré a handicapované lidi. Dovede si představit, že by nové pravidlo neplatilo pro lidi starší 75 let. Na to Petr Doležal říká.

"Majitelé opravdu nejsou žádné krvelačné zrůdy, které by chtěly na stará kolena vyhánět babičky z domů. Pokud bude stát chtít, aby babička bydlela ve 150ti metrovém bytě, ve kterém bydlí celý životí, tak ať řekne, že z důvodu jejího stáří jí to doplatí. Určitě není spravedlivé, aby to doplácel majitel domu. Ale já mám zkušenosti s tím, že jsou i majitelé, kteří z určitých důvodů - řekl bych vytváření dobrého ducha v domě - tam tu babičku nechají dožít. Takže tyto katastrofické scénáře odmítáme."

Majitelé domů nyní žalují český stát ve Štrasburku. Nesouhlasí totiž s regulací nájmů. Tvrdí, že současné nájemné nestačí ani na prostou reprodukci domů. Nájemné se nyní uvolňuje postupně a realitní makléři očekávají, že volný trh s nájemným se odrazí na ceně činžovních domů. Ty by mohly zdražit až o 50 procent. Má zákon šanci projít?

"Těžko říct. Já pevně doufám, že tento zákon neprojde, protože to je takový zásah do bytového práva, který tady od 1989 nebyl,"

říká předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček, který navrhuje, aby se toto téma stalo tématem předvolebním.