Ministr zahraničí Jan Kavan bude monitorovat postup britských úředníků při kontrolách na letišti v Ruzyni.

Jan Kavan

Více než dvoutýdenní přítomnost britských úředníků na pražském letišti v Ruzyni byla důvodem schůzky ministra zahraničí Jana Kavana se zástupci Romů, kteří postup Britů považují za diskriminaci. Cestující jsou kontrolováni ještě před odletem na britské ostrovy, kam se nedostalo už více než sto lidí, převážně Romů. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Ministr Jan Kavan po schůzce s Romy uvedl, že na monitorování situace má více než dvacet dní do doby, než předloží zprávu vládě. Informace by mu měly poskytnou i nevlání organizace, především Český helsinský výbor, jehož představitelé budou kontrolovat, jestli britští úředníci někoho nediskriminují. Londýn předsunul své úředníky na letiště se souhlasem české vlády. Toto opatření mělo za cíl vyhnout se zavedení vízové povinnosti, která Česku hrozila v důsledku emigrace Romů. Zpočátku považovali čeští politici kontroly za rozumné a odmítali, že by přítomnost Britů byla projevem rasové diskriminace. Sdělovací prostředky však upozorňovaly, že v síti kontrol uvízli většinou Romové a poukazovaly i na případy, kde podle nich Britové pochybili. Mezi politiky se začaly ozývat kritické hlasy. Vývoj

Mezinárodní helsinský výbor
dospěl až k setkání ministra zahraničí Jana Kavana se zástupci Romů a dohodu o monitorování situace. Jak Kavan uvedl, poté předloží zprávu, zda k diskriminaci podle barvy pleti na Ruzyni dochází nebo ne.

"Jakmile skončí vládní prázdniny koncem srpna, připravím pro vládu zprávu o tom, jak toto opatření probíhá."

Václav Havel
Britské kontroly se nelíbí ani prezidentovi Václavu Havlovi, který zdůraznil, že je nutné respektovat lidská práva a právo na ochranu osobních údajů. Pokud by tyto zásady měly být narušovány, byla by procedura nadále neakceptovatelná. Ministr zahraničí Jan Kavan ještě neví jaké opatření vládě doporučí. Chce se však vyhnout vízům. Romové nechtějí kontroly ani víza, jak uvedl šéf Mezinárodní romské unie Emil Ščuka, který se s Kavanem sešel.

"My jsme optimisté a my si myslíme, že vláda toto opatření zruší a nedopustí aby docházelo, byť ze strany britských úředníků na českém území, k selekci a diskriminaci jejich občanů."

Důkazy o diskriminaci Romové podle Emila Ščuky mají. Obávají se však, že jakoukoliv informaci bude britská vláda bagatelizovat, neboť zde chybí politická vůle. Možnost určité diskriminace existuje. Právnička britské Komise pro rasovou rovnost Barbara Cohenová uvedla, že výjimka, se kterou musí souhlasit britská vláda, umožňuje imigračním úředníkům jednat rozdílně s příslušníky určitých etnických skupin, pokud mají statistické či jiné informace o tom, že právě tato etnika mají sklon jednat protiprávně ve smyslu britských zákonů. Existuje seznam skupin, kterých se to týká. Jsou to například Číňané cestující s malajským nebo singapurským pasem, Somálci, Kurdové, Romové a několik dalších etnik.