Monitorovací středisko: Česko se v konzumaci alkoholu řadí na přední příčky, denně pije desetina Čechů

Pití alkoholu v české populaci je dlouhodobě na vysoké úrovni. Vyplývá to ze zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2022. Podle ní spotřeba alkoholu v Česku dlouhodobě odpovídá deseti litrům čistého alkoholu na osobu. Denně pije alkohol téměř 10 procent dospělé populace. Česko tak patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele.

Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 12 procent populace. Nejvyšší je častá konzumace nadměrných dávek alkoholu mezi mladými dospělými. Ta s věkem pak klesá, naopak ale roste každodenní konzumace alkoholu. Rizikově popíjí kolem 1,5 až 1,7 milionu lidí.

Foto: Lenka Žižková,  Radio Prague International

„Míra konzumace alkoholu je dlouhodobě vysoká. Podle studií se situace dlouhodobě nemění. První náznak poklesu byl v roce 2021, kdy v jedné studii vyšly nižší hodnoty míry denního pití alkoholu - především mezi muži," uvedla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Muži podle studie pijí více a častěji jsou také závislí. Obvykle kombinují různé druhy alkoholických nápojů, nejčastěji lihoviny a pivo. „U žen se více objevuje pití vína. Vzorce pití mezi ženami jsou jiné. Ženy častěji pijí o samotě. Začne to nevinným pitím, skleničkou večer. Překlopí se to do denního pití,“ popsala Chomynová.

Na předávkování alkoholem ročně umírá asi pět desítek lidí. S užíváním alkoholu se pak spojuje dalších asi 6 až 7 tisíc úmrtí. Dopady pití v Česku činí podle propočtů 35 až 55 miliard korun.

Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Co se týče kouření, v Česku denně kouří přibližně 20 procent populace starší 15 let, tedy přibližně 2 miliony lidí. Dlouhodobě klesá podíl kuřáků mezi mladistvými. Podle studie ESPAD před čtyřmi lety denně kouřilo 10 procent 16letých studentů a studentek, což je třikrát méně než na konci 90. let.

V posledních letech ale mezi mladými dospělými roste obliba alternativních výrobků, především tzv. elektronických cigaret, zahřívaných tabákových výrobků a nikotinových sáčků. Podle Chomynové je zlomovým okamžikem přechod ze základní na střední školu, kdy míra kouření narůstá. V maturitním ročníku pravidelně kouří 12 procent studentů a studentek.

Psychoaktivní látky

Zpráva většinou potvrzuje i další trendy z předchozích let - jako je třeba nadužívání psychoaktivních látek. Jde například o léky na spaní, bolest nebo úzkosti, tedy sedativa a hypnotika. „Do této kategorie spadá až 13 procent dospělých, což v přepočtu na absolutní čísla odpovídá 1,4 milionům osob,“ uvedla Chomynová.

Naopak u mládeže podle zprávy užívání návykových látek klesá. V posledních 12 měsících si léky na spaní či uklidnění bez předpisu, tedy sedativa a hypnotika vzalo devět procent dospívajících. Častěji to byly dívky.

Foto: Unsplash

Nejčastější nelegální drogou zůstává konopí. V posledním roce ho užila až desetina dospělých. Zhruba 200 tisíc lidí užívá velmi rizikově. Podíl dospívajících, kteří mají s konopím zkušenost, klesá. Zatímco dřív měli zkušenost s marihuanou častěji chlapci, nyní jsou na tom stejně i dívky. Mírně přibylo lidí, kteří berou nelegální drogy. Je jich asi 45.000. Z nich 41.000 si látky píchá. Ve srovnání s jinými státy má tak Česko vysoký podíl injekčních uživatelů. Naopak výskyt infekčních onemocnění mezi závislými je nízký.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod". Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti.