Morálka v politice

Jiří Pehe
0:00
/
0:00

Morálka a politika - mohou tyto dva pojmy souznít? Lze pro politickou scénu vytvořit nějakého strážce "vyššího principu mravního"? Co si o tom myslí politolog Jiří Pehe? Ptal se ho Josef Kubeczka.

"Má morálka v politice své místo?

"Morálka by v politice měla mít své místo každopádně. Jsou samozřejmě příklady velkých politiků, a vlastně těch největších, kteří se stali velkými politiky právě proto, že dokázali skloubit určité morální nároky s politikou. Těch politických velikánů 20. století, které bychom mohli jmenovat, jako byl třeba Gándhí, Mandela nebo koneckonců i bývalý český prezident Václav Havel, kteří kladli důraz na skloubení morálky a politiky, bylo skutečně jenom několik. Ve většině případů politici o morálce rádi jenom mluví, ale v praxi jednají tak, že politika je koneckonců vlastně jenom byznys a je třeba se řídit praktickými ohledy."

Lze nějakým způsobem "uhlídat" morálku politiků? Objevily se už pokusy o morální kodex poslance, ale má smysl něco takového vypracovat pro celou politickou scénu?

"Já si myslím, že morální kodexy nedávají valného smyslu. Morálka je věc do určité míry soukromá, to znamená nedá se vynucovat nějakými kodexy. Ona je soukromá v tom smyslu, že ten který člověk musí být ochoten nebo musí být už možná jako člověk vystavěn tak, aby žil v souladu s určitými principy, které jsou samozřejmě zakotveny šířeji, nejenom soukromě. Nemyslím si ale, že lze morálku vynucovat tím, že napíšeme morální kodex, který se politicky schválí, a budeme se tvářit, že jsme tak dostáli určitým standardům. Obecně si myslím, že ten problém nedostatku morálky v politice je skutečně řešitelný pouze tak, že se proti určitým nemorálním aktům politiků vzbouří veřejnost v podobě ať už toho, že v příštích volbách takového politika nezvolí, nebo politickou stranu, která něco podobného toleruje, vytrestají. Jinak si ale nedokážu představit žádný druh jiných sankcí, které by v politice mohly účinně fungovat," soudí politolog Jiří Pehe.