Moravské Budějovice

Společně se Zdeňkou Kuchyňovou se dnes vypravíme do Moravských Budějovic.

Město Moravské Budějovice leží na okraji Českomoravské vysočiny, mezi Jihlavou a Znojmem. Tvoří bránu do přírodního parku Podyjí, jedné z nejkrásnějších turistických oblastí České republiky. O nejstarších dějinách Moravských Budějovic nevíme nic určitého, neboť chybějí podrobnější písemné zprávy. Ty první pocházejí ze 13. století. Město vlastnil šlechtický rod Lichtenburků, po bitvě na Bílé hoře to byli Schaumburkové, kteří zde vystavěli zámek a posledními majiteli byli Wallisové. Dnes jsou Moravské Budějovice druhé největší město Třebíčského okresu a mají osm tisíc obyvatel. V okolí se vyskytuje řada zajímavých archeologických nálezů - mj. tzv. loštická keramika. V Česku se nachází pouze na dvou místech a na jednom v sousedním Rakousku. Ve městě jsou kromě významných historických památek i dvě expozice starých řemesel. Jedna z nich je instalována v Masných krámcích, které byly postaveny v minulém století. Vydala jsem se k nim se svým průvodcem Františkem Vlkem ze zdejšího muzea, který uvedl, že krámky na náměstí začaly lidem vadit a hledali jim nové místo. Když krámky osiřely, byly postupně poničeny, ale v 70. letech je získalo muzeum a nyní je v nich expozice starých řemesel. Stará řemesla najdete i v zámku. Jeho expozice ukazují, jak se žilo ve městě v uplynulých stoletích a která řemesla byla pro někdejší moravskobudějovické rodáky stěžejní. Pekařství patřilo k řemeslům nejstarším. V muzeu najdeme i řemesla nejmladší. K těm patřilo v Moravských Budějovicích perleťářství a hřebenářství. V expozici tzv. černých řemesel mě zaujala starověká truhla. I když se to nezdálo, byl to jakýsi starověký trezor. Jediným otočením zámku se truhla zamkla hned na šesti místech najednou. Je zde i unikátní pilníkářská dílna. V Moravských Budějovicích vzniklo i několik známých patentů. O řemeslné dovednosti zdejších lidí svědčí i dávná historie města - napříkla v době Valdštejnů roku 1610 zde byl vystavěn první vodovod a všichni obyvatelé měli vodu zdarma. Objevily se zde i další vynálezy. Jak dodal František Vlk, moravskobudějovičtí obyvatelé mají ve svém městě i sportovní zázemí. Město pomalu ale jistě vstupuje do podvědomí zejména tenisových fandů konáním mezinárodního tenisového turnaje. Je zde koupaliště s tobogánem a opravené zámecké konírny jsou místem, kam chodí za kulturou místní i přespolní. A jen pro zajímovastost. Z Moravských Budějovic je i Miss roku 2000 Michaela Salačová.

10
49.051790400000
15.809000600000
default
49.051790400000
15.809000600000