Moravské zemské muzeum 190. výročí založení neslaví

moravske_zemske_muzeum.jpg

Moravské zemské muzeum v Brně patří k nejstarším muzejním institucím v českých zemích. Před rovnými 190 lety bylo zřízeno dekretem císaře Františka I. a na jeho počest nazváno Franciskaneum. Na jeho půdě bádal i slavný zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. O minulosti i současnosti této instituce hovořil s ředitelem Petrem Šuleřem kolega Vilém Faltýnek.

O Moravskoslezském zemském muzeu se říká, že je druhé nejstarší u nás. Je to opravdu tak?

"První muzeum, které se dá vztahovat k našemu území, je muzeum v Těšíně, které vzniklo už na konci 18. století. původní sídlo bylo umístěno v budově, která je dnes na polském území, ale někdy se říká, že nejstarší muzeum na našem území je českotěšínské. Druhé je patrně muzeum v Opavě, to bylo součástí místního gymnázia, a teprve třetí, kdybychom to počítali zcela důsledně, je Moravské zemské muzeum, tehdejší Františkovo muzeum, které bylo založeno roku 1817. Drobnou zajímavostí je, že Národní muzeum v Praze bylo založeno až rok poté, roku 1818, tudíž byť se vypracovalo na největší vedoucí pracoviště v zemi, nepatří k nejstarším. Ta muzea nevznikala ani tak kvůli záchraně památek, jako spíš kvůli propagaci vědy, propagaci nových způsobů hospodaření, tovární výroby a zejména to byla vlna zájmu o zdokonalení zemědělského podnikání."

S tím, že je to muzeum tak staré, můžou být spojeny i určité problémy. Budova Národního muzea v Praze je dnes mediálně pověstná tím, v jak žalostném se nachází stavu. Jak je na tom Moravské zemské muzeum?

"Samozřejmě že u té jedné, dvou původních budov nezůstalo a za ta staletí ty budovy prošly už několika rekonstrukcemi. My máme momentálně ve správě 37 objektů, buď jsou to objekty státní, které spravujeme nebo máme pronajaty, a za posledních 5 let se nám podařilo vybudovat dva centrální depozitní celky, kde v budovách nově postavených nebo zrekonstruovaných se vytvořily podmínky pro uchovávání našich sbírek. Ale i přesto, protože v těch sbírkách je více než 6 milionů kusů, tak je to nikdy nekončící proces, protože musíme neustále zdokonalovat péči o ty sbírky."

A označil byste ten momentální stav za skvělý, dobrý, či únosný?

"Já bych řekl, že je dobrý, ale to není tak podstatné, podstatnější je, že pokládám ten stav za neustále se zlepšující."

Jak muzeum slaví své 190. výročí?

"My na to slavení moc nejsme, těch úkolů je tolik, že na nějaké velké oslavy nám nezbývá ani čas, ani síly, čímž myslím nejen lidské, ale i finanční. Konec konců před 10 lety jsme si vyzkoušeli, že běžného návštěvníka ani tak nezajímá, kolik máme let, jako spíš to, co u nás uvidí. Spíš se zaměřujeme na plné uvedení pavilonu Anthropos do provozu a na stěhování obrovského množství materiálů ze zámku Budišov (který musí muzeum opustit) do nového objektu. Tak aspoň šetříme síly na oslavnosti, které by měly být oslavou dvoustého výročí za 10 let."