Možnost znovuzískání občanství

V dnešní rubrice se zaměříme na problematiku dvojího občanství. Za jakých podmínek může člověk znovu nabýt původní občanství a zda je to vůbec možné, tak na to odpovídal v rubrice Ptejte se právníka Hynek Peroutka z advokátní kanceláře Peterka partners.

Posluchačka Tanya nám poslala následující dotaz: "Chtěla jsem se informovat, jestli nevíte o nějakém pokroku z české strany o uzákonění nebo jednání o navrácení českého občanství těm, kteří se vystěhovali do USA po pádu komunismu na základě loterie - green card, jsou nyní americkými občany, ale nadále stojí o české občanství z citových důvodů."

Odpověď Hynka Peroutky:

"Nabývání státního občanství upravuje zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. V roce 1999 nabyl účinnosti zvláštní zákon č. 193/1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, který zjednodušil způsob nabytí občanství bývalým občanům, kteří jej pozbyli v období od 25. února 1948 do 28. března 1990. Tito bývalí občané mají možnost získat státní občanství na základě tzv. prohlášení o státním občanství České republiky. K přijetí prohlášení je příslušný zastupitelský úřad České republiky a pokud je prohlášení učiněno v České republice, tak je příslušným úřad, v jehož obvodu má osoba trvalý pobyt. Úřad vydá osvědčení o nabytí státního občanství České republiky, jehož vydáním dojde k nabytí státního občanství.

Pokud však došlo k opuštění republiky až po 28. březnu 1990, tak je pro udělení státního občanství nutné splnit podmínky podle zákona č. 40/1993 Sb., tedy zejména mít nejméně po dobu pěti let povolen trvalý pobyt v ČR a po tuto dobu se zde převážně zdržovat. V současné době je ve stadiu legislativních příprav nový zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, který má nahradit zákon č. 40/1993 Sb. a zákon č. 193/1999 Sb. Tato nová právní úprava by měla zavést zjednodušený postup pro nabývání státního občanství i pro ty, kteří opustili republiku později než 28. března 1990. Uvažuje se o obdobné úpravě, kterou zavedl zákon č. 193/1999, tedy že i občané, kteří opustili republiku až po uvedeném datu, by nabyli státní občanství na základě prohlášení. Nabytí účinnosti nového zákona se předpokládá nejdříve v polovině roku 2011 a jeho finální podoba je samozřejmě nejistá."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio