Průlomové rozhodnutí soudu řeší nechtěné pozbývání občanství mnoha krajanů

Nejvyšší správní soud vydal průlomové rozhodnutí, které se může týkat stovek až tisíců českých krajanů. Řada z nich požádala po sňatku s cizincem o občanství jeho státu. Po nějaké době mnozí s překvapením zjistili, že už nejsou občany Česka. To se nyní rozhodnutím soudu mění.

Jeden příklad za všechny. Paní 'X' se v roce 1989 provdala do Řecka a požádala o řecké státní občanství. To také v roce 1997 získala. Netušila však, že tím pozbyla občanství české. To zjistila až v roce 2004, když žádala o obnovení řidičského průkazu. Přitom její děti narozené v Řecku mají občanství dvojí. Celá situace jí přišla absurdní a obrátila se na kancelář veřejného ochránce práv. A my se ptáme zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové, kolik podobných případů může být?

"Myslím, že to je vysoké množství. Stovky až tisíce."

Nejvyšší správní soud letos v květnu v jiném případu ženy provdané do Velké Británie rozhodl, že české občanství neztratila. Jedná se skutečně o průlomový rozsudek?

"Rozhodně se jedná o velmi průlomový rozsudek ve věci výkladu zákona o pozbývání a nabývání občanství. Nejvyšší správní soud v té věci rozhodl tak, že není možné zákon vykládat, pokud je nejednoznačně formulován, v neprospěch účastníka řízení. To rozhodnutí tedy říká, že pokud před rokem 2003 někdo uzavřel manželství v zahraničí s cizím státním občanem a následně požádal o občanství tohoto státu, tak nepozbyl české státní občanství."

Vše se vlastně točí kolem paragrafu 17 zákona o nabývání a pozbývání občanství, který byl v roce 2003 novelizován? Co tento paragraf stanovil před a po novelizaci? V čem je to jiné?

"Před rokem 2003 byla formulace velmi nejasná. Říkala, že české státní občanství nepozbude ten, kdo získá cizí státní občanství v souvislosti s uzavřením manželství. Problémem byl právě výklad textu 'v souvislosti s uzavřením manželství'. Naše státní orgány to vykládaly tak, že pokud dotyčný sám požádá o cizí státní občanství, tak v tu chvíli naše občanství ztrácí. V roce 2003 došlo ke změně. Ta nová formulace je v souladu s nynějším rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, že občan české občanství neztrácí, pokud nabyl cizí občanství v době trvání manželství."

Z rozhodnutí soudu tedy vyplývá, že krajané, kteří získali z vlastní vůle občanství státu svého partnera, české občanství neztratili. Co ale mají teď dělat, aby měli oficiálně vše v pořádku?

"Pokud tedy mají zamítavé rozhodnutí o vydání osvědčení o vydání občanství, tak jim doporučujeme, aby znovu požádali. V takovém případě by všechny úřady, které taková osvědčení vydávají měly respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, toto občanství jim potvrdit a doklady vydat."