Muzikál Babička

přijalo premiérové publikum spontánně. V rámci představení se v Divadle Jiřího Grossmanna v Praze křtilo také CD; roli Kněžny zpívala Heidi Janků. Já jsem se zajímala, jak muzikál zapůsobil na potomky slavné spisovatelky, kteří si samozřejmě nemohli nechat ujít příležitost být mezi prvními diváky. Pan doktor Vladimír Němec, povoláním soukromý lékař, mi odpověděl...

řekl mi pan doktor Němec. A jaké pocity měla jeho půvabná dcera Renáta, která byla i kmotrou nového CD?

Připomeňme, že rodinným znakem u Němcových byla opakovaně se vyskytující nemoc - tuberkulóza, která, jak víme ze spisů Boženy Němcové, si velmi důkladně vybírala svoji daň. Dále to byla náklonnost k přírodním vědám. Převažoval vztah k medicíně, snad právě proto, aby se našel způsob, jak čelit zmíněné chorobě. V rodině vždy bylo a je několik lékařů, potvrdil, a sám je toho i živým dokladem, pan doktor Vladimír Němec...

Nakonec milého setkání po premiéře "Babičky" v Divadle Jiřího Grossmanna v Praze pan doktor Vladimír Němec i jeho dcera Renáta požádali, aby vás, posluchače Radia Praha, směli pozdravit. Vyjádřili současně myšlenku vzájemné úcty, lásky a respektování se navzájem. Ta se prolíná i celým literárním dílem jejich velké příbuzné...

Poděkuji za hezká slova a vrátím se ještě k muzikálu, který dokázal nadchnout i dalšího potomka z rodiny Boženy Němcové - farářku Církve československé husitské paní Michaelu Procházkovou...

Tolik paní farářka Církve československé husitské Michaela Procházková, s níž jsem si povídala po premiéře muzikálové "Babičky".