Mýtné bude i na silnicích nižších tříd

Mýtný systém pro silnice první, druhé a třetí třídy bude v Česku spuštěn od 1. ledna 2009. Jak sdělil ministr dopravy Aleš Řebíček, na konci letošního roku by měl být znám vítěz výběrového řízení, které ministerstvo dopravy na vybudování satelitního systému vyhlásí. Proč bude mýtné rozšířeno i na nižší kategorie silnic?

Ministr dopravy Aleš Řebíček
Mýtné se v Česku zatím vybírá na necelém tisíci kilometrů dálnic a rychlostních silnic. O rozšíření mýtného na silnice druhých a třetích tříd usilovali dlouhodobě krajští hejtmani. Proč chce ministerstvo zavést plošný výběr mýtného, vysvětlil ministr dopravy Aleš Řebíček:

"Pokud bychom vybírali pouze na silnicích první třídy, tak tam skutečně hrozí nebezpečí přesunu aut na dvojky a trojky. Já už dlouhodobě s našimi hejtmany tuto problematiku řeším. Musíme si uvědomit, že plošné mýto neslouží jenom k získání peněz, ale je to samozřejmě také možnost ovlivnit i ty dopravní proudy a v podstatě regulovat dopravu. A to pochopitelně umožní jen plošné mýto, to znamená jedničky, dvojky, trojky."

Kraje údajně chtějí, aby byl nejvyšší poplatek na silnicích třetí třídy a nejnižší na dálnicích. Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan vysvětlil, co si od toho slibují:

"Určitě si slibujeme, že silnice třetí třídy budou sloužit svému účelu. Ony totiž mají sloužit k nejkratšímu dojezdu do cílové stanice, ale nemají sloužit žádné tranzitní dopravě. Opravdu bychom byli neradi, kdyby na silnice třetích tříd okresního charakteru, které jsou nějakými místními spojkami a jsou úzké, byla by tam nákladní doprava nebezpečná a konstrukce vozovky to neunese, vylila těžká kamionová doprava."

Zavedení plošného mýtného musí ale předcházet studie výnosnosti. Zvýšení inflace by totiž mohlo systém znehodnotit. Jak zdůraznil brněnský primátor a dopravní expert ČSSD Roman Onderka, ministerstvo dopravy se také bude muset dohodnout s firmou Kapsch, která měla dodat mikrovlnnou technologii právě na silnice první třídy. Roman Onderka rozhodně dává přednost dohodě, protože Česko už podle něj prohrálo arbitráží dost:

"Pan ministr jistě tuto věc zvládne. Druhá věc je příprava toho systému tak, aby mohl fungovat do budoucna, aby se neměnil každé dva roky nebo každé čtyři roky, až přijde nová vláda. Musí zde být zavedeny nové technologie, to znamená satelitní systém v návazností na systém Galileo. To jsou všechno věci náročné s ohledem na přípravu a na materiály, které bude nutné zpracovat."

Také sdružení autodopravců ČESMAD upozorňuje, že zavedení celoplošného satelitního systému výběru mýtného musí předcházet ekonomické studie. Ministr Řebíček se už obrátil na ministerstvo financí, aby mu poskytlo odborníky. Mluvčí ČESMADu Martin Felix to vítá:

"Pro nás je důležité, že spuštění toho systému bude předcházet rozsáhlá diskuse a především ekonomická analýza, která musí zdůvodnit ekonomickou smysluplnost tohoto systému. Pevně doufáme, že když se prokáže, že by nic nevynesl a jenom financoval sám sebe, že k tomu vůbec nedojde."

Státní fond dopravní infrastruktury, který je jediným příjemcem mýtných plateb, počítá letos s celkovým výnosem necelých pět miliard. Z toho je však nutné zaplatit zhruba dvě miliardy firmě Kapsch jako splátku za vybudování systému a služby související s jeho provozem.