Na exekutory chce více dohlížet stát

jiří Pospíšil, foto: ČTK

Exekutoři se u široké veřejnosti už z podstaty věci netěší příliš velké oblibě. Ale v českých zemích si přitížili ještě o něco více. Výkon rozhodnutí nepřiměřenými prostředky nebo zneužití pravomoci se někdy vyskytne při výkonu jakékoliv funkce, Exekutorská komora se ale opakovaně vystavila výtkám, že prošetřování a postih problematických výkonů se u ní až příliš vleče. A problémy vyvrcholily ostrým sporem dvou skupin a dokonce krátkodobým dvojvládím v komoře. Zdá se však, že v uplynulých dnech byla zahájena cesta k nápravě.

jiří Pospíšil,  foto: ČTK
Minulý pátek si Exekutorská komora zvolila novou prezidentku a viceprezidenta. Byly tak ukončeny spory o to, kdo z jejich předchůdců představuje legální vedení komory. Prezidentka Jana Tvrdková se snažila nastolit kurs smíření a i o dosavadním stavu své instituce řekla, že "jakkoliv to mohlo být vnímáno jako období negativní a plné vnitřních rozporů, bylo to období, které nám všem velmi pomohlo. My jsme si při tom ujasnili naše názory a postoje stran dalšího směřování Exekutorské komory, vztahu k ministerstvu spravedlnosti, vztahu k účastníkům řízení i k ostatním profesním komorám."

Tuto změnu uvítal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který předtím komoře opakovaně hrozil, že pokud své problémy nevyřeší sama, budou jí buď odebrány veškeré pravomoci, nebo bude rozpuštěna. Ale ačkoliv se tuto hrozbu podařilo zažehnat, ministr nerezignoval na snahu řešit i další problémy. Odstupující vláda v pondělí schválila dva jeho návrhy změn příslušných zákonů. "Znám případy, kdy je zablokován majetek dlužníka, který čítá řádově desítky milionů korun a to kvůli dluhu v řádu tisícikoruny. Takže i tam je třeba nastavit pravidla, " vysvětlil Pospíšil důvod jedné z předkládaných změn, kterou by mělo být zavedení dosud nepovinné a tak často nedodržované zásady přiměřenosti.

Dále by mohli exekutoři sami předejít sporům kolem zabavování věcí, které se dostaly do soupisu majetku, ačkoli nepatří dlužníkovi, říká náměstek ministra Pavel Staněk: "Exekutor může věc, která není ve vlastnictví té povinné osoby, která se teď musela domáhat toho vyjmutí z toho soupisu věcí vylučovací žalobou, tak teď to může exekutor udělat sám tím, že tu věc, ten majetek, prostě vyškrtne z toho soupisu."

Mělo by to odbřemenit soudy, kterým nadále zůstane pravomoc rozhodovat v případech, které jsou sporné. Tyto úpravy vítá i nový viceprezident Exekutorské komory Jiří Prošek: "Chceme vrátit exekutorům určitou úroveň tak, aby exekutoři byli vnímáni jako služba veřejnosti a nikoliv jako vymahači dluhů."

Další část navrhovaných úprav se už ale exekutorům nelíbí. Například posílení státního dohledu nad komorou. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil o novele říká: "Výrazně odebírá komoře její veřejnoprávní oprávnění. Například odebírá jí možnost kárně postihovat exekutory, což je velmi důležitá věc, odebírá jí možnost vybírat nové exekutory... To jsou pravomoci, které jsou velmi citlivé a bohužel dnes my nemáme důvěru v to, že komora je bude dělat řádně. Proto je chceme dát pod ministerstvo spravedlnosti."

Prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková to ale považuje za nepřiměřený zásah do profesní samosprávy a navrhovanou změnu chápe jako sankci za to, že něco nefungovalo. Jak ale budou změny vypadat, projdou-li vůbec, o tom rozhodne až parlament.