Pozdní zaplacení malých dluhů by mělo být méně nákladné

Pozdní zaplacení malých dluhů by už nemělo být pro dlužníky tak nákladné jako doposud. Jeden příklad za všechny. Zapomenete zaplatit třeba pokutu v městské hromadné dopravě. Dlužíte relativně malou částku třeba tisíc korun, ale po zaplacení odměn advokáta a exekutora se částka vyšplhá na neuvěřitelných 15 tisíc.

Exekuce | Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International
To chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil změnit. V budoucnu by to místo patnácti tisíc mělo být zhruba osm a půl tisíce korun. Advokáti by měli dostávat za právní zastoupení v jednoduchých sporech o malou dlužnou částku poloviční odměny než doposud. Lidé by také měli platit menší paušál exekutorovi, pokud uhradí dluh dobrovolně do 15 dnů. Počítají s tím novely zákonů, které představil ministr Pospíšil. Touto změnou chce vyrovnat nepoměr mezi náklady řízení a vymáhanou částkou.

"Jde o spory, kde v zásadě nedochází k soudnímu jednání. To znamená, že advokát převezme zastoupení v jednoduché bagatelní kauze a učiní tam určitý úkon, například sepíše platební rozkaz."

Jiří Pospíšil
Podle ministra v posledních letech výrazně roste počet exekucí. Spory jsou však jednodušší. Ukazuje se, že se jedná o velký byznys s pohledávkami, kdy advokátní kanceláře chrlí často tisíce návrhů na vydání platebního rozkazu. Odměna za takovou činnost je v současnosti neadekvátní. Proto se budou snižovat odměny právníkům, kteří pouze převezmou zastupování věřitele a následně sepíšou návrh na platební rozkaz či žalobu. Tyto úkony jsou podle Pospíšila jednoduché a často je vykonávají administrativní pracovníci, a ne samotní advokáti. Snížení odměn se však netýká sporů, kdy musí právní zástupce chodit s klientem k soudu. Svůj záměr už ministr oznámil advokátní a exekutorské komoře.

"Je logické, že zájmové, profesní komory nebudou nadšené z takovýchto změn. To je jasné. Proto to také určitou dobu trvalo, protože jsme to s nimi projednali. Není to pro ně blesk z čistého nebe."

Podle advokátů však tyto změny povedou ke zvýhodnění dlužníků, komora se bude snažit přesvědčit ministerstvo, aby svůj plán zvážilo. Pro exekutory je podle prezidentky exekutorské komory Jany Tvrdkové návrh vpodstatě akceptovatelný, ve vztahu k exekutorům se totiž týká pouze lidí, kteří dobrovolně dluh uhradí. Prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková vítá, že chystané změny nezbavují dlužníka odpovědnosti dluh splatit.

"Ke snížení nákladů má dojít pouze u dobrovolně splněných dluhů, že tedy tento vstřícný krok ministerstva spravedlnosti nebude moci být vykládán jako poselství, že dluhy se platit nemusí. Naopak máme za to, že povede dlužníky, kteří nechali své relativně malé dluhy dojít až do stadia exekuce, k tomu, aby respektovali pravomocná soudní rozhodnutí a své dluhy hradili včas."

Bohužel však návrh podle Jany Tvrdkové přišel v době, kdy se exekutorům jinou úpravou přidává práce.

"Bohužel přichází v době, kdy se na exekutory přenáší část státních kompetencí, kdy exekutoři budou vykonávat značné množství práce dosud prováděné soudy, proto jsou na otázku snížení svého tarifu velmi citliví. Další věc je, že nelze zcela klást rovnítko mezi výší dluhu a výší související s jeho vymožením. Zjednodušeně řečeno dluh 300 korun nemůže být vymožen za 300 korun."

Náklady na exekuce a právní zastoupení by měly klesnout o více než 40 procent. Nyní začíná připomínkové řízení. Podle ministra Pospíšila se částky ještě mohou změnit. Doufá, že novely vyhlášek začnou platit od počátku příštího roku. Ministerstvo spravedlnosti připravuje také změnu občanského soudního řádu, na základě které může být v individuálních případech úplně upuštěno od odměny advokáta. Bude se to týkat sporů, které jsou právně velmi jednoduché - například právě pokuta za jízdu bez lístku.

Počet exekucí stále stoupá. V roce 2001 bylo nařízeno pouze 4300 exekucí, v roce 2005 už 270 tisíc a loni přes 700 tisíc exekucí. Dlužníci podle ministra často nemají prostředky na uhrazení vysokých odměn advokátů a exekutorů, čímž se dostávají do dluhové pasti.