Na EXPO 2010 v Šanghaji se jako perly ČR představí Novosvětská i mikrovlnka

Павильон Чешской Республики на EXPO

1. května příštího roku začne v čínské Šanghaji Světová výstava EXPO 2010. Mezi dvěma stovkami vystavovatelů bude i Česká republika. Český pavilon bude mít unikátní výzdobu, na jeho vnějším povrchu bude 63 tisíc hokejových puků, které vytvoří reliéf pražského Starého Města. V expozici se představí i pětadvacet českých "perel". Jsou mezi nimi například Pražský hrad, Muchova Slovanská epopej, české sklo nebo antivirotika prof. Antonína Holého. Co vlastně tyto perly představují a jak je organizátoři vybírali, na to se Milena Štráfeldová zeptala generálního komisaře české účasti na EXPU 2010 Antonína Stehlíka:

"Perly České republiky jsou věci, na které můžeme být tak hrdí, že je považujeme za něco výjimečného, co stojí za to ukázat na Světové výstavě. Čili to, čím se Češi mohou představit světu."

Které perly to například budou a v jakých kategoriích?

"Abychom si usnadnili vybírání perel, tak jsme si vybrali pět kategorií. Jedna je Města a místa, druhá je Umění a kultura, třetí kategorie jsou Prvenství a rekordy a čtvrtá kategorie byly Objevy a vynálezy. A pátá - Divy České republiky - je ta, o kterou jsme požádali národ o pomoc."

Já se nejprve tedy zeptám na tu poslední kategorii, Divy České republiky. Z čeho může veřejnost vybírat a jakým způsobem?

"Oblasti, ze kterých mohou naši občané nominovat, nechceme omezovat. Mohou to být věci, které by zapadaly do těch kategorií, o kterých jsme už hovořili. Je ale zbytečné, aby nominovali to, co jsme už vybrali v předchozích kategoriích. Proto jsme je zveřejnili napřed, aby veřejnost věděla, co už jsme vybrali. Může to ale být z úplně jiné oblasti, Mohou to být osobnosti, události, cokoliv. A moc by mne překvapilo, kdyby se tam neobjevil například Jára Cimrman. Tento týden mají občané na to, aby nominovali ty své nápady, své perly. My z nich vybereme patnáct nejzajímavějších a o těch necháme národ hlasovat. A pak už bude záležet jen na tom, která perla dostane nejvíc hlasů. Pět s největším počtem hlasů představíme na EXPU v Šanghaji."

V prvních čtyřech kategoriích - a já jenom zmíním, že například v kategorii Města a místa je Karlův most, v kategorii Umění a kultura je Novosvětská symfonie, v Prvenství a rekordech je například hokejový turnaj století v Naganu a v Objevech a vynálezech je mikrovlnka - nebylo jistě lehké pro vás vybírat. Nad čím jste se nejvíc dohadovali?

"My jsme to udělali tak, že jsme v každé kategorii požádali opravdové osobnosti České republiky o to, aby nám s tím pomáhaly. Jejich první úkol v podstatě byl udělat soupis věcí, které by podle jejich názoru připadly v úvahu. A potom hledaly průnik, těch zhruba deset nominaci, na kterých se shodly. My jsme pak vybírali a musím říct, že já jsem v podstatě nemusel dělat žádný zásah do jejich doporučení, protože na těch prvních pěti jsem se s arbitry shodl."

Poslední otázka: jakým způsobem se tyto perly České republiky na EXPU v Šanghaji objeví:

"My je tam představíme několika způsoby. Zaprvé se stanou součástí expozice, která tam poběží celého půl roku. Na tu připravují zrcadlový kaleidoskop, do kterého budeme ty perly promítat. Kromě toho chceme vydat publikaci o perlách České republiky. Tu chceme rozdávat na EXPU, protože si myslíme, že je to skvělý marketing České republiky."

O Divech České republiky může veřejnost hlasovat na www.perly.idnes.cz.