Na hradě Bečov byly objeveny nápisy ze 14. století

Hrad Bečov

Hrad Bečov na Karlovarsku ukrývá stovky historických nápisů, záznamů a kreseb. Ty se teď snaží rozluštit historici a archeologové. Některé nápisy pocházejí už z poloviny 14. století, tedy z doby vzniku hradu.

Bečov
Bečovský zámek je známý především tím, že je zde vystaven unikátní relikviář svatého Maura ze 13. století. Nalezen byl s téměř detektivní záplatkou v hradní kapli. Bečov je totiž velice zvláštní. Zatímco jinde hrad postupně přestavovali na zámek, tady tomu bylo jinak. Zdejší páni nechali hrad hradem, postavili renesanční domy a pod nimi nakonec zámek. Hrad tak zůstal ve své původní gotické podobě i s řadou nápisů, které jsou teď předmětem několikaměsíčního zkoumání. Jak uvedl archeolog a historik Radek Široký, zatím badatelé prozkoumali první patro hradu.

"Jsou to takové jednoduché zkratkovité nápisy tvořené často jednotlivými písmeny."

Je tam také německý nápis Já věřím nebo Já doufám. Co by to mohlo symbolizovat?

Bečov
"Je to nějaký nápis s náboženskou tématikou. Interpretace těch nápisů zatím zůstává otázkou, bude předmětem dalšího bádání."

Už zmiňovaný německý nápis Ich hoffe nalezli badatelé v kapli. Objevují se také interpretace, že je to doklad pěstování rytířského kultu. Svého času sloužil hrad i jako sklad obilí. A místní na stěny psali i poznámky o příjmech a výdajích. Jak vlastně takový výzkum nápisů probíhá?

"Naším úkolem je v první fázi všechny ty nápisy zaznamenat tak, aby byly zachovány pro budoucí generace nejen badatelů, ale i návštěvníků, protože ten horní hrad není v dobrém stavu a je docela možné, že řada těch nápisových památek, které tam máme možnost zkoumat, tam třeba za tři či pět let už nebude k nalezení, protože opadá spolu s omítknou."

Byl tam nějaký nápis, který vás třeba pobavil, překvapil?

Relikviář
"Ty nápisy jsou jednoduché. Jsou to tzv. graffitty, to znamená jednoduché nápisy. Často jsou tam podpisy návštěvníků hradu spolu s daty návštěvy. Ty nápisy se nachází ve všech prostorách a jejich počet je několik set. Víme, že ve druhém patře je počet nápisů vyšší a přízemí jsme zatím neměli možnost podrobněji vyhodnotit."

Nečekáte, že se při výzkumu může objevit nějaká vzácná památka, jako před lety relikviář svatého Maura?

"Před několika lety bylo velkým překvapením zjištění, že jsou tam dochovány na velkých plochách gotické omítky, nebo gotické stropy. Řada takových překvapení, které teď nedovedeme nijak charakterizovat, nás nepochybně ještě čeká."