Nabíjí kladrubská hvězda energií?

Klášter v Kladrubech, foto: Zdeňka Kuchyňová

Přestavbu kladrubského kláštera navrhl známý architekt Santini. Najdete zde unikátní sochu Ježíše a také mariánské hvězdy. Jedna z nich je na podlaze celá ohlazená. Vypráví se příběh, že právě tato hvězda dokáže člověka nabít energií.

Klášter v Kladrubech,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Klášter v Kladrubech založil český kníže Vladislav I. už na počátku 12. století a je zde také pohřben. Benediktinský klášter byl bohatý a měl četná privilegia. Hostil i císaře Karla IV.

"Pod tento objekt spadalo 128 vesnic, 3 hrady a proboštství," uvedl jeden z našich průvodců Kamil Petráň.

Klášter se však stal i místem, kde se střetávaly mocenské zájmy. Například jmenování zdejšího opata zřejmě stálo i za smrtí sv. Jana Nepomuckého. Tehdy ještě jako arcibiskupský vikář Jan z Pomuku schválil rychlou volbu opata a překazil tak snahu panovníka Václava IV. zřídit nové biskupství, které mělo získat statky kláštera. Později byl klášter dobyt samotným Janem Žižkou z Trocnova. V průběhu staletí byl klášter dobyt ještě pětkrát. Jeho opat se v roce 1710 rozhodl pro přestavbu. Proti sobě stály návrhy dvou skvělých architektů té doby - Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho. I když byl Santiniho návrh dražší, rozhodl se pro něj. A tak dal Santini třetímu největšímu chrámu v Česku podobu barokní gotiky. Na podlaze je velká osmicípá mariánská hvězda. Jak uvedl Stanislav Růžička, když fotil klášter, měl na hvězdě postavený stativ. Jedna paní ho požádala, jestli by mohl místo uvolnit.

"Když mně poděkovala, tak jsem říkal: nemusíte děkovat, jen mi řekněte, co tu děláte? Ona na to: já jsem primářka z Karlových Varů a to jsou moji pacienti. Ti původní mniši dobře věděli, kde to mají postavit, že tam fungují zóny. Traduje se, že zatímco tato hvězda vás nabíjí, tak hvězdy před oltářem vás zbavují negativních vlivů. Berte to jako zajímavost, jako příběh."

Kromě hvězdy je tu i zajímavý optický klam. Když se podíváte od oltáře, zdá se vám, že loď kláštera je jakoby nahnutá doprava ve směru hlavy Ježíše. I jeho socha je velmi zvláštní, uvedl Kamil Petráň:

Vchod s hlavní patronkou kostela,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Nikde jsem se s tím nesetkal. Ježíš visí na kříži přibit jen za levou ruku, pravou drží u rány, ze které mu vytéká krev a stéká do svatého grálu."

Nad vchodem kláštera jsou kamenné chrliče a mezi nimi letopočet 1726, což je rok ukončení přestavby kláštera Santinim. Nad oknem je hlavní patronka kostela Panna Maria a nad ní kříž.

"Benediktini mají tu výsadu, že mají svůj kříž, což je unikum a není to zcela časté. Kříž má ve vnitřní části písmena. Je to zkrácenina věty, která v českém překladu zní: Nechť je mi svatý kříž světlem, aby mi ďábel nebyl pánem."

Jak dodal Kamil Petráň, na rozšíření kláštera se později podílel také Kilián Ignác Dienzenhofer, který postavil nový konvent.Nový konvent,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Měly tam být mnišské cely, klášterní knihovna, malé muzeum a podobně. Ale benediktini už budovu nestačili využít, protože v roce 1785 byl klášter definitivně zrušen. Během napoleonských válek tu byla kasárna, sklady. Poté, co objekt koupili Windischgrätzové, tak nový konvent upravili na pivovar. Ten zde vznikl v roce 1864. V literatuře se uvádí, že to byl prosperující podnik, který konkuroval i známému měšťanskému pivovaru v Plzni."

Pivo se vyváželo do Vídně i Bavorska. Svoji existenci skončil v roce 1929 i v důsledku světové hospodářské krize. Windischgrätzům patřily Kladruby až do roku 1945, kdy se staly majetkem státu. Klášter se začal opravovat v poslední třetině 20. století. Dnes sem každým rokem přijde na 20 tisíc návštěvníků. Pořádá se tu historický jarmark, vánoční prohlídky i koncerty vážné hudby.

10
49.715114600000
12.982235000000
default
49.715114600000
12.982235000000